You are here

Çek Cumhuriyeti Bankacılık Sektöründe Ayrışma Ve Kümeleme Analizina Dayalı Stabilite Ölçümü

Bankacılık sektörü tüm ekonomik birimleri önemli ölçüde etkileyebilmektedir. Bu nedenle her ekonomi için bankacılık sektörünün stabilitesi önemlidir. Çek Cumhuriyeti’nde bankacılık sektörü 1989 sonrası önemli değişikliklere sahne olmuştur. Bu makale 1995-2005 dönemi verilerini ele alarak Çek Cumhuriyeti’nde bankacılık sektörünü için stabilite modeli geliştirmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada ortaya konan modele göre bankaların stabilitesinin değerlendirilmesi kolaylıkla gerçekleştirilebilmektedir. Çek Cumhuriyeti bankacılık sektöründen 38 bankada yapılan uygulamada 17 bankanın modele göre yeterlilik düzeyinde olduğu belirlenmiştir.

İngilizce Özet: 

Banking sector can have important effects on all economic units. Therefore stability of the banking sector is important for every economy. In the Czech Republic the banking sector has undergone profound changes after 1989. This study aims to develop a stability model for the banking sector in the Czech Republic using data for the period from1995 to 2005. According to the model developed in the study stability of banks is easily evaluated. In this study concerning 38 banks in the Czech Republic’s banking sector 17 banks are found to be at a satisfactory level according to the model.

Cilt: 
7
Sayı: 
1
Sayfalar: 
85-96

Yıllar:

Share