You are here

Bulanık Çok-Aşamalı Tedarik Zincirlerinde Bütünleşik Bir Kamçı Etkisi Ölçüm Sistemi

Bu çalışmada, çok-aşamalı tedarik zincirlerinde, talep ve temin süresi belirsizliği altında kamçı etkisinin hesaplanmasına yönelik olarak bütünleşik bir sistem geliştirilmektedir. Bu bağlamda, bulanık bir tedarik sisteminde talep ve temin süreleri sinirsel-bulanık ağlarla hesaplanmakta; ardından sistem yapay sinir ağları ile simüle edilerek farklı talep ve temin süresi değerleri için kamçı etkisi ölçümü ve değerlendirmesi yapılmaktadır. Böylece, talep ve temin süresi değişkenlikleri karşısında, kamçı etkisinin davranışı ortaya konmaktadır.

İngilizce Özet: 

In this paper, an integrated system is developed that is directed towards the calculation of bullwhip effect for multi-echelon supply chains under demand and lead time uncertainty. Hence, demand and lead times are calculated via neuro-fuzzy computations at a fuzzy supply chain system, and then the system is simulated via artificial neural networks to measure and evaluate bullwhip effect for various demand and lead time values. Thus, the behaviour of bulwhip effect against demand and lead time variability.

Cilt: 
26
Sayı: 
4
Sayfalar: 
314-324

Yıllar:

PDF Dosyasını Ekleyin: 
Share