You are here

Cumhuriyetin İlk Yıllarında İzlenen Bitki ve Orman Sağlığını Koruma Politikası

Türkiye’de Milli Mücadele’nin ardından ülkenin doğal zenginlik kaynağını oluşturan bitki ve ormanların biyo-çeşitliliğini korumaya yönelik politikalar izlenmeye başlanmıştır. 1923 yılında tarım ürünlerine zarar veren çekirgelerle mücadele çalışmaları başlatılmış, pamuk tohumlarına, portakal, elma, üzüm ve zeytin gibi zirai bitkilere zarar veren böceklerle mücadele için yurt dışından ilaç ve malzeme satın alınmıştır. Karadeniz ve Marmara Bölgelerindeki çamlarda görülen zararlı haşerelere karşı da önlemler alınmıştır. 1933 yılında “Bitkileri Kontrol ve Temizleme Kurumları” yasası çıkarılmış, 1935 yılında fillokseraya karşı alınacak önlemlere ilişkin uluslar arası sözleşme kabul edilmiştir. 5 Ocak 1936 tarihinde çıkarılan “Bitkileri Hastalık ve Zararlı Böceklerden Koruma Kanunu” ile Türkiye’ye giren veya Türkiye’den çıkarılan bitkilere yapılacak işlemler, bitki koruma yöntemleri ve uygulanacak cezalar belirlenmiştir.

İngilizce Özet: 

Following the National Struggle in Turkey, policies aiming to protect the plants and
forests that constitute the natural richness of the country started to be pursued. In 1923, fight
against the grasshoppers destroying the crops started. Pesticides and equipment were purchased
from foreign countries to fight insects destroying crops such as cottonseeds, orange, apple, grape,
and olive. Some precautions were also taken to eliminate the insects harming the pine trees in
Black Sea and Marmara regions. In 1933, “Plant Control and Clearing Institutions” law was
passed. In 1935, international agreement stipulating the measures to be taken against Phylloxera
sp was signed. With the passing of “Protection Plants against Diseases and Harmful Insects” law
on 5 January 1936, the procedures to be followed while exporting and importing plants, plant
protection methods and penalties to be incurred were determined.

Sayı: 
20
Sayfalar: 
166-176

Yıllar:

PDF Dosyasını Ekleyin: 
Share