You are here

İnsan Kaynakları Yönetiminde Çalışanların Kendilerine Doğru Yolculuk Yöntemi: Yetenek Yönetimi

İşletmelerin başarı sağlamasında anahtar role sahip çalışanların işe alımı, eğitilmesi, geliştirilmesi ve yeteneklerinden uygun bir şekilde yararlanılması sürecini kapsayan yetenek yönetimi kavramı bugün insan kaynakları yönetiminde temel başarı faktörü haline gelmiştir. Yetenekli çalışanların işletmeye çekilmesi ve işletmede tutulmasının giderek zorlaştığı bir ortamda faaliyet gösteren işletmeler, yetenek yönetimi stratejileri ile sahip oldukları yetenekli çalışanlardan işletme amaçları doğrultusunda etkin bir şekilde yararlanabilmektedirler. Ayrıca, yetenek yönetimi ile çalışanlara eğitim ve kendilerini geliştirme olanakları tanınmakta, bu da onların işletmeye bağlılıklarını artırarak, işletmede kalmalarını sağlamaktadır. Bu çalışmada insan kaynakları yönetiminde yeni bir bakış açısı olarak ele alınan yetenek yönetimi kavramı ve kapsamı tartışılacaktır.

İngilizce Özet: 

Talent management concept that contains the process of recruitment, education, development and taking advantage properly of the people who have the key role of organization’s success, today has become the basic success factor of human resources management. The organizations working in an environment that has been getting more and more diffucult to attract and retain talented employees to the organization, can benefit from talents that they have effectively in accordance with the organization’s objects with talent management strategies. Also, with talent management for the employees it is made possible to improve themselves and so this increases organizational commitment of them and makes them willing to stay in the organization. In this study talent management concept will be discussed as a new perspective in human resources management.

Cilt: 
17
Sayı: 
3
Sayfalar: 
145–166

Makaleler İngilizce Anahtar Kelimeler:

Üniversiteler:

Yıllar:

PDF Dosyasını Ekleyin: 
Share