You are here

İşletmelerde Personel Güçlendirmenin Örgütsel Yaratıcılık ve Yenilikçiliğe Etkisi: İmalat Sanayiinde Bir Araştırma

Çalışanların desteklenmesi sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmede önemli bir faktördür. Bundan dolayı, İnsan Kaynakları Yönetimi uygulamaları (merkezden uzaklaşma, takımlar oluşturma, yetki devri, çalışanın güçlendirilmesi vd.) işletmenin başarısını yakından etkilemektedir. Bu nedenle çalışanların güçlendirilmesine yönelik uygulamalar yaratıcılık ve yenilikçiliğin ön koşulu olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada küresel rekabet ortamında değişimin gücünden en iyi şekilde faydalanabilmek için bir zorunluluk olan personel güçlendirme kavramı ele alınmış, örgütsel yaratıcılık ve yenilikçilik üzerindeki etkileri tespit edilmeye çalışılmıştır. Görülmektedir ki, personel güçlendirmenin örgütsel yaratıcılık ve yenilikçiliğe olumlu etkileri vardır ve işletmelerin
başarısını etkilemektedir.

İngilizce Özet: 

Organizational support of employees is critical for maintaining a competitive advantage. Therefore, Human Resource Management practices (including, decentralization, interdisciplnary teams, delegation of responsibility, employee empowerment etc.) are important and constitute one of the most strategically relevant resources. Empowerment, therefore, is commonly considered a prerequisite for innovation. It also encourages the self-reliance and active problem solving that spur individual innovation. This paper integrates research on social aspects of employee empowerment, organizational creativity and innovation. We suggest that employee empowerment has a significiant impact on the organizational creativity and innovativeness.

Sayı: 
20
Sayfalar: 
229-244

Makaleler İngilizce Anahtar Kelimeler:

Yıllar:

Share