You are here

Ordu University Journal of Social Sciences Research

Arastirmax Indexes: 
Arastirmax- Index, Arastirmax- Social Sciences Index
ISSN Online: 
1309-9302
Journal Country: 
Turkey
Journal University: 
Ordu Üniversitesi
Institute: 
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Publication Languages: 
Turkish, English
Journal Name (2.language): 
Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi
Journal Short Name: 
ODUSOBIAD
Journal Foundation Year: 
2010
Journal Publication Schedule: 
Three Issue in a Year

Journal Publication Months:

Editor: 
Abdulkadir Öztürk
Journal Web Site: 
http://dergipark.gov.tr/odusobiad
Journal E-mail: 
odudergi@gmail.com
Postal Adress: 
Ordu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzik Sahne Sanatları Binası Cumhuriyet Yerleşkesi, 52200, Altınordu, ORDU/TURKIYE