You are here

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Arastirmax Indexes: 
Arastirmax- Index, Arastirmax- Social Sciences Index
ISSN Online: 
1308-7363
Journal Country: 
Turkey
Journal University: 
Adıyaman Üniversitesi
Publication Languages: 
Turkish
Journal Name (2.language): 
ADIYAMAN UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES
Journal Short Name: 
ADYUSBD
Journal Publication Schedule: 
Semi-Annually

Journal Publication Months:

Editor: 
Ruhan KARADAĞ
Journal Web Site: 
http://dergipark.gov.tr/adyusbd
Journal E-mail: 
adyusbd@gmail.com
Contact Telephone: 
+90 416 223 38 00-1647
Postal Adress: 
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 02040 – ADIYAMAN