You are here

SÜREKLİ PARAMETRELİ GENETİK ALGORİTMA İLE UYDU LİNK TASARIMI

Share
SATELLITE LINK DESIGN BY THE CONTINUOUS PARAMETER GENETIC ALGORITHM

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Page Number-First: 
43
Page Number-Last: 
58

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada; verici yer istasyonu, frekans dönüştürücü yer eşzamanlı yörünge uydusu ve alıcı yer istasyonu arasında tek yönlü bir uydu haberleşme link tasarımı yapılmıştır. Link yapısı, farklı polarizasyonların kullanımı ile çift yönlü olarak da kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Link tasarımı sürecinde çeşitli yağmur ve girişim etkileri de dikkate alınmıştır. Sayısal haberleşmenin kullanıldığı senaryolar içerisinde; C, X, Ku ve Ka frekans bantlarında link’e ait bit hata olasılıkları incelenmiştir. Modülasyon türü olarak QPSK (Kuadratür Faz Kaydırmalı Anahtarlama) ve BPSK (İkili Faz Kaydırmalı Anahtarlama) modülasyonları kullanılmış olup, 36 MHz ve 72 MHz uydu transponder band genişlikleri için haberleşme senaryoları geliştirilmiş ve “Sürekli Parametreli Genetik Algoritma” yardımıyla eniyileme işlemi gerçekleştirilmiştir. Verici ve alıcı görevinde bulunan birbirinden ayrı iki bölgede konuşlu yer istasyonları arasında, bir “Yer Eşzamanlı Yörünge Uydusu” aracılığıyla, kurulacak tek yönlü link’e ait en hatasız iletişimi sağlayacak link parametreleri belirlenmiştir. Hesaplamalar için MATLAB programı kullanılarak, grafik kullanıcı arayüzüne sahip bir yazılım geliştirilmiştir.
Abstract (2. Language): 
In this study, a simplex satellite communications link has been designed between a transmitting ground station, and a receiving ground station, by way of a geosynchronous satellite. Design structure allows duplex utilization of the link by employing different polarizations. Effects of precipitation and interference have been taken into consideration. Link bit error rates have been analyzed for digital communications at C, X, Ku and Ka bands, using “Quadrature Phase Shift Keying” (QPSK) and “Binary Phase Shift Keying” (BPSK) modulations, and for satellite transponder bandwidths of 36 MHz and 72 MHz. Studies were carried out under various scenarios and optimizations were achieved utilizing the “Continuous Parameter Genetic Algorithm” (CPGA) method. Optimum link parameters were determined in each case, resulting in the lowest bit error rate, for a simplex communications link established between a transmitting ground station and a receiving ground station, by exploiting a geosynchronous satellite. Calculations were performed using a unique computer program incorporating a graphic interface, which was developed in MATLAB.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

[1] Bizony, P. 2006. Space 50, United States,
Smithsonian Books.
[2] Maral, G., Bousquet, M. 2006. Satellite
Communications Systems, Fourth Edition, England,
John Wiley & Sons.
[3] Bağcı, M. 2010. Sürekli Parametreli Genetik
Algoritma ile Uydu Link Tasarımı, Yüksek Lisans
Tezi, İstanbul, Havacılık ve Uzay Teknolojileri
Enstitüsü.
[4] Curtis, H.D. 2005. Orbital Mechanics for
Engineering Students, England, Elsevier Butterworth
Heinemann.
[5] http://www.turksat.com.tr/content/view/190/19
9/.
[6] http://www.n2yo.com/satellite/?s=33056.
[7] http://science.nasa.gov/realtime/jtrack/3d/JTrac
k3D.html.
[8] Ippolito L.J.Jr. 2008. Satellite Communications
Systems Engineering, England, John Wiley & Sons.
[9] Saunders, S.R., Zavala A.A. 2007. Antennas
and Propagation for Wireless Communication
Systems, Second Edition, England, John Wiley &
Sons.
[10] Roddy, D. 2006. Satellite Communications,
Fourth Edition, New York, McGraw Hill.
[11] Kolawole, M.O. 2002. Satellite
Communication Engineering, United States, Marcel
Dekker.
[12] Kayran, A.H. 2002. Sayısal Haberleşme,
İstanbul, Birsen Yayınevi.
[13] Milligan, T.A. 2005. Modern Antenna Design,
Second Edition, New Jersey, United States, John
Wiley & Sons.
[14] Kayran, A.H., Panayırcı, E., Aygölü, Ü. 2004.
Analog Haberleşme, İstanbul, Birsen Yayınevi.
[15] Sklar, B. 2001. Digital Communications:
Fundamentals and Applications, Second Edition, New
Jersey, United States, Prentice Hall.
[16] Ertürk S. 2005. Sayısal Haberleşme, İstanbul,
Birsen Yayınevi.
[17] Hatsuda, T., Motozumi, Y. 1998. Interference
Experiments Between Fixed-Satellite and Terrestrial
Radio-Relay Services, IEEE Transactions on
Aerospace and Electronic Systems, Vol. 34, No. 1, 23-
32.
[18] Chong, E.K.P., Zak, A.H. 2001. An
Introduction to Optimization, Second Edition, , United
States, John Wiley & Sons.
[19] Haupt, R.L., Haupt, S.E. 2004. Practical
Genetic Algorithms, Second Edition, New Jersey,
United States, John Wiley & Sons.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com