You are here

OBSTRUKTİF UYKU APNE S END ROMU

OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA SYNDROME

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) is a disorder characterized by excessive snoring and periodic breathing with repetitive apneas, hypopnoeas and arousals leading to interrupted sleep. This disorder migth cause cardio\ascular and emotional problems. It is associated with a poor quality of life and impaired work performance. OSAS is progressive disorder that may worsen by time. The risk factors of the development of OSAS are obesity, maxillofacial abnormalities, age and masculine sex. Polysomnography in a sleep laboratory is the gold standard for confirming the diagnosis of obstructive sleep apnea. Treatment not only removes the symptoms but also decreases the risk of mortality. There arc several treatment options. Continuous positive airway pressure offers the most effective treatment of OSA, but frequently encountered with patients intolarancc. Oral appliances used for the treatment of OSA reduce the eoilaps by increasing the dimension of the upper airway. Oral appliances are simple and effective alternative to the other treatmens.
Abstract (Original Language): 
Obstruktif uyku apnc scndromu (OUAS) horlama, tekrarlayan apne, hipopne ve uykunun bölünmesine yol açan "arousal" larla karekteri/e bir sendromdur. Bu rahatsızlık kardiyovaskülcr ve psikolojik problemlere neden olabilir. Yaşam kalitesinin ve iş performansının düşmesine neden olur. OUAS ilerleyici bir rahatsızlıktır ve zamanla daha da kötüleşebilir. OUAS m gelişmesinde obezite. maksillofasiyal anomaliler, yaş ve erkek cinsiyet risk faktörüdür. OUAS teşhisinde uyku laboratuarında alman polisomnografi altın standartlara sahiptir. Tedavi ile sadece belirtiler düzelmez aynı zamanda hastanın mortal ite riskide azalır. Tedavisinde en etkili yöntem sürekli pozitif hava basıncı uygulamasıdır. Ancak birçok hasta bunu tolere edcmeyebilir. Oral apareyler üst solunum yolu boyutlarını artırarak kollapsı azaltırlar. Oral aparey tedavisi diğer tedavilere göre basit ve etkili tedavi yöntemidir.