You are here

Klasik Şiir Örneklerinin Okuma Zamanı Algılanması

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
The aim of this research work is to realize the problems of classic poems in reading of literature lesson at the general secondary and complete secondary schools and to prepare the solving opportunities and ways of this problem. At the result of this problem this experiment has been held with 280 students from 10 secondary schools in Baku Education Centre of 2009-2010 academic years.150 are girls and 130 are boys of these students have participated in this experiment. We tried to identify mistakes made in reading of classic poems using observation, interview and questionnaire. It was realized that students made many mistakes while reading not knowing syllables in aruz tone of classic poems language, content, description and expression means. The teacher who teaches in the control classroom achieved more than 25% score by using this method in learning process.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, lise ve orta eğitim okulların edebiyat kursunda genellenmesi mümkün olan Azerbaycan klasik şiirinin okuma zamanı algılanmasında olan sorunları belirlemek, onların çözümünün imkân ve yollarını hazırlamaktır. Araştırmanın çalışma evreni 2009- 2010 öğretim yıllarında Bakü Merkez ilçedeki 10 orta ve genel orta okullarda eğitim gören 280 kişiden oluşmaktadır. Deneyimde bulunan öğrencilerden 150`si kız, 130’u erkektir. Bu zaman sorgulamayı kullanarak, klasik şiir örneklerinin okunması zamanı ortaya çıkan yalnışları belirlemeye çalıştık. Belli oldu ki, öğrenciler klasik şiirin dilini, özetini, edebî tasvir, ifade araçlarını ve aruzda olan değişimleri anlamadıkları için okuma zamanı yalnışlar yapıyorlar.Hazırladığımız metodoloji ile eğitim gerçekleştiren sınıfın öğretmeni kontrolde olan sınıftan % 25 daha fazla başarı elde etmiştir.

REFERENCES

References: 

Edebiyat Bilimsel Terimler Sözlüğü.Bakü: Maarif, 1988
M. Celal, P.İ. Halilov, Edebiyat Bilimine Giriş.Bakü: Maarif, 2008
M. Cafer.Şiirimizin Dili ve Tarzı ile İlgili.Fuzuli düşünür Kitabında.Bakü:Azerneşr,
1959
E.Cafer.Aruzun Bilimsel Yanları ve Azerbaycan Aruzu.Bakü: Bilim, 1974.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com