You are here

'AHİT TEOLOJİSİ' NİN DÖRT İNCİL, PAVLUS'UN MEKTUPLARI VE KATOLİK KİLİSE ÜZERİNE YANSIMASI

THE REFLECTİON OF COVENANT THEOLOGY ON THE FOUR GOSPELS, THE LETTERS OF PAUL AND THE CATHOLIC CHURCH TODAY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The relationship of Judaism and Christianity is can be defined as complex both historically and theologically. In this case this article focuses on only the concept of 'Covenant'in the Old and New Testament. Both Jews and Christians see themselves as God's choosen people in the context of 'Covenant'. But what links them also divides them. In this sense some declarations are considerable during the last period of Christian tradition. For instance, Pope John Paul II has used the term of the 'Unabrogated Covenant' and made it the foundation of the redefinition of the relationship between the both religion. As a result in the context of that concept it can be defined that Jews and Christians are different but dependent upon one another for he sake of their invidual idendity
Abstract (Original Language): 
Yahudi ve Hıristiyanlık arasındaki ilişki hem tarihi açıdan hem de teolojik açıdan karmaşık olarak tanımlanabilir. Bu nedenle bu makalede sadece Eski ve Yeni Ahit'te geçen 'Ahit' kavramını ele alınacaktır. Bilindiği gibi gerek Yahudiler ve gerekse de Hıristiyanlar 'Ahit' bağlamında kendilerini 'Tanrının Seçkin İnsanları' olarak tanımlamaktadır. Ancak birbirlerini ortak noktada buluşturan bu bağ, aynı zamanda birini diğerine göre tanımlamaktadır. Bu bağlamda Hıristiyanlık dünyasında özellikle son dönemlerde yapılan açıklamalar oldukça önem taşımaktadır. Mesela: Papa II. John Paul, Sonlandırılmamış Ahit" terimini kullanarak her iki din arasındaki ilişkinin yeniden tanımlanması sürecine oldukça önemli bir ivme kazandırmıştır. Dolayısıyla söz konusu kavram ekseninde Yahudi ve Hıristiyanların farklı din müntesipleri olmasına/algılanmasına rağmen kendi bireysel kimliklerinin gerçekliği ve aynı zamanda geleceği adına diğerine bağımlı oldukları ifade edilebilir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Clark
WILLIAMSON
, A Guest In The House Of Israel, Westminster, 1993
Edward Idris CASSIDY, The Future of Jewish - Christian Relations In The Light Of The Visit Of Pope John Paul II To The Holy Land, The Interreligious Coordinating Council In Israel, 10th Annual General Meeting, 13th March 2001, Duke University Press, Vol. 8, Winter, 2002
George WEIGELL, Witness To Hope, The Biography Of Pope John Paul II, 1999
Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur, İncil), İst. 2009 Baskısı
John Paul II, Apostolic Letter Novo Millenio Ineunte, Vatikan, 2001
K.BACKHAUS, 'Das Bundesmotiv In Der Frühlirclichen Swellenzeit' Der Ungekündighe Bund, ed. H. Frankemölle, Freiburg, 1998, ss. 211-231'dan naklen Walter Casper, 'The Meaning Of Covenant In Judaism', s. 22
Raymond APPLE, 'A Remembrance And Reflection On The Holocaust', St. Thomas More Society ve N.S.W, Society Of Jewish Jurist And Lawyers, Sidney, 29 Haziran,
1999
Şinasi GÜNDÜZ, Din ve İnanç Sözlüğü, Vadi Yay, Ankara, 1998
Victoria BARNET, Provocative Reconcilation: Reflections On The New Testament On Christianity, Christian Century, September 27- October 4, 2000
Walter CASPER, 'The Meaning Of Covenant In Judaism', Christianity And Jewish-Christian Relations, Centre For The Study Of Jewish-Christian Relations, Cambridge,
2004
http://www.auschwitz.dk/auschwitz.htm http://www.bc.edu/bc_org/research/cjl/kasper_biographyl.htm http://www.catholic-pages.com/hierarchy/cardinals bio.asp?ref=138 http://www.en.auschwitz.org.pl/m http://www.jcrelations.net/en /?item=2575

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com