You are here

1982 ANAYASASI’NDA CUMHURBAŞKANI VE KLASİK PARLAMENTER SİSTEME GÖRE YENİ ANAYASA’DA CUMHURBAŞKANI’NIN İLİŞKİN ÖNERİLER

THE PRESIDENT IN CONSTITUTION OF 1982 AND NEW PROPOSALS FOR THE POSITION OF THE PRESIDENT IN THE NEW CONSTITION PURSUANT TO THE CLASSICAL PARLIAMENTARY SYSTEM

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
In this study the idea that the new constitution has to accept the rules and mechanisms pursuant to the requirements of the parliamentary system has been taken as basis. For this reason it is thought that the classical parliamentarism in which the executive power is shared between the president and the cabinet, however the real power belongs to the cabinet and the president is limited with just symbolic subjects is best choice for Turkey. Thus it will not be possible for the president to lock the system.
Abstract (Original Language): 
Bu çalısmada yeni anayasanın parlamenter demokrasinin icaplarına uygun hüküm ve mekanizmaları kabul etmesi gerektigi düsüncesi esas alınmıstır. Bu nedenle, yürütme yetkilerinin Cumhurbaskanı ve Bakanlar Kurulu arasında paylasıldıgı, yürütmeye ait asıl yetkilerin Bakanlar Kurulu’na tanındıgı, Cumhurbaskanı’nın yetkilerinin ise sembolik konularla sınırlandıgı klasik parlamentarizmin Türkiye için en uygun tercih oldugunu düsünülmektedir. Böylece aslında sembolik yetkilere sahip olması gereken Cumhurbaskanı’nın da sistemi kilitleme imkânı kalmayacaktır.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

ALEFENDOGLU, Yılmaz, “1982 Anayasası’nda Cumhurbaskanının Yürütme
çerisindeki Yeri, Seçimi Ve Sorumsuzlugu, Yasama Dokunulmazlıgı”,
http://portal.ubap.org.tr/App_Themes/Dergi/2011-94-712.pdf (Erisim tarihi: 22.11.2012).
BLR, Faruk (2012), “Yeni Anayasada Yasama Yürütme liskileri”,
http://www.ankarastrateji.org/yazar/doc-dr-faruk-bilir/yeni-anayasada-ya...
(Erisim tarihi: 22.11.2012).
BURAN, Hasan (2012), “Devlet baskanlıgı, Cumhurbaskanlıgı ve Türkiye’de
Cumhurbaskanlarının Halk Tarafından Seçilmesinden Sonraki Dönemde Siyasal Sistemin
sleyisindeki Yerleri Konusunda Bazı Senaryolar”, Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve
Siyaset Kongresi II e-kitap,
http://iys.inonu.edu.tr/webpanel/dosyalar/1427/file/Hasanburan.pdf (Erisim tarihi:
26.11.2012).
ERDOGAN, MUSTAFA; Serap YAZICI (2011), “Türkiye’nin Yeni Anayasasına
Dogru”, TESEV Anayasa Komisyonu Raporu,
http://www.tesev.org.tr/Upload/Publication/4127eda8-39ef-4d70-a100-
7ee577d12434/Turkiyenin%20Yeni%20Anayasasina%20Dogru.pdf (Erisim tarihi:
22.11.2012).
GÖNENÇ, Levent (2012), “Çözüm baskanlık sistemine geçmek midir?”,
http://www.tepav.org.tr/tr/kose-yazisi-tepav/s/3586 (Erisim tarihi: 22.11.2012).
ÖZBUDUN, Ergun (2000), Türk Anayasa Hukuku, Ankara: Yetkin Yayınları, 6.
baskı.
TUNÇ, Hasan; Faruk Bilir, Bülent Yavuz (2009), Türk Anayasa Hukuku, Ankara:
Asil Yayın Dagıtım.
YAZICI, Serap (2009), Demokratiklesme Sürecinde Türkiye, stanbul: stanbul Bilgi
Üniversitesi Yayınları, 1. Baskı.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com