You are here

KÜRESEL ISINMANIN BÖCEKLERE ETKİLERİ

THE EFFECTS OF GLOBAL WARMING ON INSECTS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Today, one of the most important ecological issues of mankind is "Global Warming". It is unavoidable that global warming will affect the insects besides all living creatures on the world. Insects are the biggest living group of the world with over 1 million species. Insects have many detrimental and beneficial effects on humans and ecosystems, directly or indirectly. It is expected that the changes in temperature, humidity and CO2, as a result of global warming will also affect the insects. Insects are cold-blooded organisms and the temperatures of their body are approximately at the same temperature as their environment. Therefore, the changes in humidity, CO2 and especially in temperature may influence the insect behaviour, distribution, development and reproduction. Generally, it is expected that the changes caused by global warming seem to favour insects. As the temperature increase, the development of insects may accelerate and the number of generation in a year may increase, their geographic range may extend, the number of insects surviving at the end of winter may increase because of warm winter, and consequently the insect populations may increase. This situation may provoke the problems caused by insects in agriculture. Also, the population of the insects feeding on human and diseases transmitted by insects may be enhanced. On the other hand, it is expected that the factors like heavy rains and drought as a result of global warming may affect the insects negatively.
Abstract (Original Language): 
Bugün insanoğlunun karşı karşıya kaldığı en önemli ekolojik sorunlardan biri "Küresel Isınma" dır. Küresel ısınmanın dünya üzerindeki bütün canlıları etkilemesi yanında böcekleri de etkilemesi kaçınılmazdır. Böcekler 1 milyondan fazla tür sayısı ile yeryüzünün en büyük canlı grubudur. Böceklerin doğrudan veya dolaylı olarak insanlara ve ekosisteme yararlı ve zararlı birçok etkisi vardır. Küresel ısınma nedeniyle sıcaklık, nem ve CO2' te meydana gelecek değişikliklerin böcekler üzerine de etkili olması beklenmektedir. Böcekler soğukkanlı organizmalardır ve vücut sıcaklıkları yaklaşık olarak çevre sıcaklığı ile aynıdır. Bu nedenle nem, CO2 ve özellikle sıcaklıkta meydana gelecek değişimlerin böceklerin davranışı, dağılım, gelişim, çoğalma ve üremesini etkilemesi kuvvetle muhtemeldir. Küresel ısınma nedeniyle meydana gelecek değişimlerin genelde böceklerin lehine olması beklenmektedir. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte böceklerin gelişmesi hızlanacak, döl sayısı artacak, coğrafik yayılma alanları genişleyecek, kışların daha ılık geçmesi nedeniyle kışı canlı geçiren böcek sayısında artış olacak ve yüksek popülasyon artışları gözlenebilecektir. Bu durum, bitki zararlısı böceklerden kaynaklanan tarımsal üretim sorunlarında da artışa neden olabilecektir. Ayrıca insanlar üzerinde beslenme ve hastalık taşıma yoluyla etkili olan böceklerin sayısında artış olabilecektir. Diğer taraftan küresel ısınmanın neden olacağı aşırı yağış ve kuraklık gibi etkenlerin ise böcekleri olumsuz yönde etkilemesi beklenmektedir.
83-90

REFERENCES

References: 

Bale, J.S., Masters, G.J., Hodkinson, I.D., Awmack, C., Bezemer, T.M., Brown,V.K., Butterfield, J., Buse, A., Coulson, J.C., Farrar, J., Good, J.E.G., Harrington, R., Hartley, S., Jones, T.H., Lindroth, R.L., Pres, M.C., Symrnioudis, I., Watt, A.D., Whittaker, J.B., 2002. Herbivory in global climate change research: direct effects of rising temperature on insect herbivores. Global Change Biology. 8: 1-16.
Cannon, R.J.C., 1998. The implications of predicted climate change for insect pests in the UK, with emphasis on non- indigenous species. Global Change Biology. 4: 785-796.
Küresel ısınmanın böceklere etkileri
Collins, W., R. Colman, J. Haywood, R.R. Manning and P.
Mote. 2007. The physical science behind climate
change.
Sci
. Amer.297 (2): 64-73. FAO,2008. Climate-Related Transboundary Pests and
Disease. Techical Background Document from the
Expert Consultation Held on 25-27 February, 2008.
FAO, Rome.
Hance, T. J. van Baaren, P. Vernon and G. Boivin. 2007. Impact of extreme temperatures on parasitoids in a climate change perspective. Annu. Rev. Entomol. 52:107-126.
Harrington, R., Fleming, R.A., Woiwod, P., 2001. Climate change impacts on insect management and conservation in temperate regions: can they be predicted?. Agricultural and Forest Entomology. 3: 233-240.
Houghton, J.T. et al. 2001. Climate Change 2001: the Scientific Basis. Cambridge University Press, Cambridge, UK.
Johansen, B.E. 2002. The Global Warming Desk Reference. Greenwood Press, Westport, CT. 353 pp
Karl, T.R. and K.E. Trenbeth. 2003. Modern global climate
change. Science 302:1719-1723.
Menendez,R.,2007. How are insects responding to global warming? Tijdschrift voor Entomologie 150: 355-365.
Parmesan, C., N. Ryrholm, C. Stefanescu et al. 1999. Poleward shifts in geographical ranges of butterfly species associated with regional warming. Nature
399:579-583.
Parmesan, C. and G. Yohe. 2003. A globally coherent
fingerprint of climate change impacts across natural
systems. Nature. 421:37-42. Parmesan, C. 2007. Ecological and evolutionary responses
to recent climate change. Annu. Rev. Ecology,
Evolution, and Systematics. 37:637-669. Penuelas, J. and I. Filella. 2001. Responses to a warming
world. Science 294:793-795.
Petzoldt, C., Seaman, A., 2007. Climate change effects on insects and pathogens. Climate change and agriculture:
promoting practical and profitable responses. Available from URL: http://www.climateandfarming.org/pdfs/ FactSheets/III.2Insects.Pathogens.pdf [Erişim: 10 Eylül 2010].
Root, T.L., J.T. Price, K.R. Hall, S.H. Schneider, et al. 2003. Fingerprints of global warming on wild animals and
plants. Nature 421:57-60.
Quarles, W.,2007. Global Warming Means More Insects. The IPM Practitioner. Vol. XXIX. No:9/10. Sept.Oct.
2007.
Reilly,J.,1996. Agriculture in a changing climate: Impacts and adaptation. Impacts, Adapatations and Mitigation of Climate Change: Scientific-Techical Anayses. pp. 427-468. 1996.
Salinger, M.J., M.V.K. Sivakumar and R. Motha. 2005.
Reducing vulnerability of agriculture and forestry to climate variability and change. Climatic Change 70(1/2)
: 341-342.
Samways, M. J., 2005. Global climate change and synergistic impacts. Insect Diversity Conservation. Cambridge University Press, New York. s: 136-151.
Sharma,H.C.,2010. Global Warming and Climate Change: Impact on Arthropod Biodiversity, Pest Management, and Food Security. In: Pest management and climate change. Solan, H P, India: Dr. Yashwant Singh Parmar University of Horticulture and Forestry. 11pp.
Stewart, A.J.A., Lewis, O.T., New, T.R. 2007. Insect and
climate change: processes, patterns and implications for
conservation. Insect Conservation Biology. CABI
Publishing, London. s:245-270 Thomas, C.D.,A.Cameron, R.E. Green, M. Bakkenes, L.J.
Beaumont et al. 2004. Extinction risk from climate
change. Nature. 427:145-148. Ward, N.L., Masters, G.J., 2007. Linking climate change
and species invasion: an illustration using insect
herbivores. Global Change Biology. 13: 1-11.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com