You are here

Bilgi Iletisim Teknolojileri ve Internet’le Kolaylasan Akademik Usulsüzlük

Academic Dishonesty: Getting EasierWith Internet and ICT

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Internet serves as a ground for academic misdemeanors while it also contributes to the development of science. Research studies show that Internet facilitates triggers and spreads academic dishonesty. The purpose of the current study is to scrutinize the notion of academic dishonesty facilitated through Internet (e-dishonesty), to raise awareness regarding the threats of e-dishonesty and to propose solutions. In this respect, factors constituting academic dishonesty, the prevalence of academic dishonesty, academic dishonesty facilitated through ICT and precautions to be taken are discussed.
Abstract (Original Language): 
Internet, bir yandan bilimin gelismesine katkıda bulunurken diger yandan da usulsüz davranısların ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır. Yapılan arastırmalar Internet’in akademik usulsüzlügü tetikledigini, destekledigini ve yaygınlastırdıgını göstermektedir. Bu çalısmanın amacı Internet’le kolaylasan akademik usulsüzlük (e-usulsüzlük) kavramını derinlemesine ele alarak ortaya çıkabilecek durumlara iliskin farkındalık bilinci olusturmak ve çözüm önerileri gelistirmektir. Bu baglamda akademik usulsüzlük kapsamı içerisine giren alt boyutlar, akademik usulsüzlügün yaygınlıgı, BIT ile gelisen e-usulsüzlük kavramı ve bu konuda alınabilecek önlemler tartısılmıstır.