You are here

70 ANLATISALLAŞAN ZAMAN ve DER ZAUBERBERG (BÜYÜLÜ DAĞ)

Journal Name:

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Main problem of this paper to expose the primordial relationship between human being, time and narrative through which human time is articulated by Paul Ricoeur in Temps et Recit (Time and Narrative) in the context of Der Zauberberg (The Magic Mountain)’s time aporias. Accordingly discussing the sense of time or anyone’s experience of time in Ricoeur’s thought is the first and prevailing theme of this paper. For Ricoeur this theme has a primordial relationship with narrative and two kinds of time as phenomenological and cosmical time.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın temel sorunu, insan varlığı, zaman ve anlatı arasındaki kökensel ilişkiyi Paul Ricoeur’ün Temps et Recit (Zaman ve Anlatı)’de Der Zauberberg (Büyülü Dağ)’de yer alan zaman aporiaları bağlamında açımladığı insan zamanı aracılığıyla irdelemektir. Bu nedenle, bu çalışmanın ilk ve öncelikli konusunu Ricoeur düşüncesinde zaman duyumu ya da herhangi birinin zaman deneyiminin tartışılması oluşturmaktadır. Ricoeur için, bu konu anlatı ve görüngübilimsel ve kozmik olmak üzere zamanın iki biçimi arasında yapılan ayrımla kökensel bir ilişkiye sahiptir.