You are here

‘Kalbinize Bir Sorun Hayat Vermek İster mi?’ Kadavradan Organ Nakli ile İlgili Tutumlar, Tıp ve Toplum (İnternet Gazete Haberleri Üzerinden Bir İnceleme)

Ask Your Heart, Does it Want to Give a Life?’: Attitudes Towards Cadaveric Organ Transplantation, Medicine and Society (An Analysis on Internet Newspaper Reports)

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This study, aims to describe the relationship between the views to organ transplantation/donation in Turkey and the process of social meaning and interpreting on the aspects of the subject reflected in newspaper articles. To achieve the aim in hand, a symbolic interactionist perspective was taken as reference, the content of thematic newspaper articles were subjected to analysis. This analysis has showed us that in Turkish society, social and religious meanings attributed to body and organs, death and dead body reflect to the statements upon a platform which forms the thoughts about cadaveric organ transplantation and donation, the resistance about that idea and the motivation.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma Türkiye’de kadavradan organ nakline/bağışına bakış ile toplumsal anlamlandırma ve yorumlama süreçleri arasındaki ilişkiyi gazete haberlerine yansıyan boyutları üzerinden betimleme amacındadır. Söz konusu amacı gerçekleştirme yolunda etkileşimci bir bakış açısı referans alınmış, tematik gazete haberlerinin içeriği analize tabi tutulmuştur. Bu analiz bize Türk toplumunda beden ve organlara, ölüme, ölü bedene yüklenen toplumsal, dini anlamların hem kadavradan organ nakli ve bağışına ilişkin düşünceleri hem bu konudaki direnci hem de motivasyonu şekillendirici bir düzlemde söylemlere yansıdığını göstermiştir.

REFERENCES

References: 

Akış M., Katırcı E., (2008). “Süleyman Demirel Üniversitesi Personelinin Organ-
Doku Bağışı Ve Nakli Hakkındaki Bilgi Ve Tutumları”, S.D.Ü. Tıp Fak. Derg.
15(4).
Berger P. L. (2005). Kutsal Şemsiye. (Çev. Ali Coşkun). İstanbul: Rağbet Yayınları
Berger P. L., Luckmann T. (2008). Gerçekliğin Sosyal İnşası. (Çev. Vefa Saygın
Öğütle). İstanbul: Paradigma Yayınları.
Braver O., David B. (2005). Organ Donation and Transplantation. Westport:
Praeger Publishers.
Çiftçi, A. (2011), “Bilgi-Sosyolojik Din Sosyolojisinde Bir Kavram: Durum
Tanımı”, Din Sosyolojisi ve Yöntem, Ankara: Özkan Matbaacılık.
Giddens A. (2010). Modernite ve Bireysel Kimlik. Ümit Tatlıcan (Çev.). İstanbul:
Say Yayınları.
Haddow G. (2000). “Organ Transplantation and (Dıs)embodıment”. Edinburgh
Working Papers in Sociology. Edinburgh: Department of Sociology, Edinburgh
University.
Haddow G. (2005). “The Phenomenology of Death, Embodiment and Organ
Transplantation”. Sociology of Health & Illness, 27(1).
Haviland W., Prins H. E. L. vd. (2008). Kültürel Antropoloji. İnan Deniz Erguvan
Sarıoğlu (Çev.). İstanbul: Kaknüs Yayınları.
Kaça G., Amado S. vd. (2009). “Organ Bağışına Yönelik Tutumların Planlı
Davranış Kuramı Çerçevesinde İncelenmesi”, Türk Psikoloji Dergisi, 24 (64).
Yıl: 2016/1 | Sayı: 45 | Doç. Dr. Mustafa MACİT - Arş. 42 Gör. Fatih ÖZTAŞ
Korkmaz A. (2012). “Tıp ve Din”. Niyazi Akyüz, İhsan Çapçıoğlu (Ed.). Din
Sosyolojisi El Kitabı. Ankara: Grafiker Yayınları.
Kur’an-Kerim ve Açıklamalı Meali. (1998). (Terc. Suat Yıldırım). İstanbul
Marshall G. (1999). Sosyoloji Sözlüğü. (Çev. Osman Akınhay, Derya Kömürcü).
Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
Özer N., Sarıtaş S., Karaman Ö. Z. (2010). “Hemşirelik Öğrencilerinin Organ
Nakli ve Bağışı Konusundaki Bilgi ve Düşüncelerinin İncelenmesi”, Anadolu
Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 13(2).
Özdağ N. (2001). “Organ Nakli Ve Bağışına Toplumun Bakışı”, C. Ü. Hemşirelik
Yüksekokulu Dergisi, 5 (2).
Shilling C. (2003). The Body and Social Theory. London: Sage Publication.
Synoott A. (1993). The Body Social: Sembolizm, Self and Society. Lonadon:
Routledge.
Turner B. S. (2008). The Body & Society. London: Sage Publications.
Ünal S., Elyas Z. vd. (2010). “Sağlık Personelinin Beyin Ölümü Ve Organ Bağışıyla
İlgili İnanç Ve Tutumları”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(1).
Vicdan A. K., Peker S., Üçer B. (2011). “Akşehir Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin
Organ Bağışı ile İlgili Tutumlarının Belirlenmesi”, TAF Prev Med Bull. 10(2).
Waskul D. D., Wannini P. (2006). “The Body In Symbolic Interaction”. Waskul
D.D., Wannini P. (ed.). Body/Embodiment:Symbolic Interaction and the Sociology
of the Body. Burlington: Ashgate.
Yar E. (2000). Ruh Beden İlişkisi Açısından İnsanın Bütünlüğü Sorunu. Ankara:
Ankara Okulu Yayınları.
Yaşar M., Oğur R. vd. (2008). “Bir Sağlık Meslek Yüksekokulu Son Sınıf
Öğrencilerinin Organ Bağışı Konusundaki Tutumları ve Tutumlarına Etki
Eden Faktörler”, Genel Tıp Dergisi, 18(1).
Elektronik Kaynaklar
http://gundem.milliyet.com.tr/imam-aileyi-ikna-etti-organlaribagislanaca...
gundemdetay/13.08.2011/1426339/default.htm, Erişim Tarihi: 16.05.2014.
‘KALBİNİZE BİR SORUN HAYAT VERMEK İSTER Mİ?’: KADAVRADAN ORGAN NAKLİ İLE İLGİLİ TUTUMLAR,
TIP VE TOPLUM (İnternet Gazete Haberleri Üzerinden Bir İnceleme)
43
http://gundem.milliyet.com.tr/organlarin-ardindan-el-salladilar/gundem/d...
1768523/ default.htm;Erişim Tarihi: 16.5.2014.
http://www.milliyet.com.tr/oglunun-karacigerinin-nakledildigi/gundem/det...
default.htm; Erişim Tarihi: 04.04.2014.
http://www.posta.com.tr/3Sayfa/HaberDetay/Bir-organi—sevdigine-ait—diye-bagislanmadi-.
htm?ArticleID= 195052, Erişim Tarihi: 16.5.2014.
http://www.posta.com.tr/3Sayfa/HaberDetay/olen-oglunun-nakledilen-gozune...
opucugu.htm?ArticleID= 133759, Erişim Tarihi: 20.06.2014.
http://www.posta.com.tr/turkiye/HaberDetay/Hastanede-duygusal-anlar.htm?...
106002, Erişim Tarihi: 20.06.2014.
http://www.posta.com.tr/turkiye/HaberDetay/Imam-aileyi-ikna-etti—organlari-3-
kisiye-hayat-verdi.htm?Article ID 83948, Erişim Tarihi: 20.06.2014.
http://www.posta.com.tr/turkiye/YazarHaberDetay/Kalbim-artik-huzurlu.htm...
173355, Erişim Tarihi: 25.06.2014.
http://www.posta.com.tr/yasam/HaberDetay/Bagislanan-organlari-operek-ugu....
htm?ArticleID=195985, Erişim Tarihi: 25.06.2014.
https://www.google.com.tr/search?q=organ+ba%C4%9F%C4%B1%C5%9F%C4%B1&t
bm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=n33FUsu6PK6h7AbOqIGQAQ&ved=0
CDwQsAQ&biw=1438&bih=685&dpr=0.95, Erişim Tarihi: 25.06.2014.
https://www.haberturk.com/gundem/haber/878514-bakin-kalbini-nicin-bagisl...,
Erişim Tarihi: 25.06.2014.
https://www.haberturk.com/saglik/haber/729189-bagislanan-organlar-geri-a...
mi, Erişim Tarihi: 25.06.2014.
https://www.haberturk.com/saglik/haber/792208-organ-bagisina-komsu-bile-...
ediyor, Erişim Tarihi: 26.06.2014.
https://www.haberturk.com/saglik/haber/822210-turkler-canlidan-cok-olusu...
cikiyor, Erişim Tarihi: 26.06.2014.
https://www.haberturk.com/saglik/haber/855360-bir-tabu-yikildi, Erişim Tarihi:
26.06.2014.
Yıl: 2016/1 | Sayı: 45 | Doç. Dr. Mustafa MACİT - Arş. 44 Gör. Fatih ÖZTAŞ
https://www.haberturk.com/yasam/haber/622861-kizinin-organlarini-bagisla...
aglatan-istek, Erişim Tarihi: 26.06.2014.
https://www.haberturk.com/yasam/haber/732704-butun-koye-sordum-organlari...,
Erişim Tarihi: 26.06.2014.
http://www.diyanet.tv/organ-bagisi-candan-cana-en-buyuk-sadakadir/,Erişim Tarihi:
22.02.2016

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com