You are here

HONAZ’DA BASIN FAALİYETLERİNE BİR BAKIŞ (1994-2015)

AN OVERVIEW OF THE PRESS ACTIVITIES IN HONOZ (1994-2015)

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The press life of Honaz started in 1994 with “Honaz’ın Sesi (The Voice of Honaz)”, the first published newspaper. It has continued with the publication of “Honaz Haber (The Honaz News)” at the same year. These publications were followed by school magazines such as “Hisar (The Citadel)”, “Zeytindalı (The Olive Branch)” and “Cumhuriyet Kelebekleri (The Butterflies of Republic)” Moreover, In Honaz, an electronic bulletin called 'HMYO Newsletter' and two printed newsletters called, “Honaz Haber (Honaz News)” and “Atatürk’ün Sesi (Atatürk's Voice)” have been published. The Published newspapers, magazines and newsletters did not last long Honaz's closeness to Denizli, Honaz being a new district, and the absence of a printing press in the district were effective in the limited number of publications and their lack of longevity. Apart from these publications, there have not been any television and radio broadcasting along with online newspapers and magazines. Besides, there are no local press in terms of newspapers, magazines, bulletins and online journalism in Honaz at the present time. Even though the press life is historically new and the publication period and number is very limited, it is important that Honaz has brought up important names that have an impact on Turkish and Denizli press.
Abstract (Original Language): 
Honaz basın hayatı, yayınlanan ilk gazete ‘Honaz’ın Sesi’ ile 1994’de başlamıştır. Yine aynı yıl yayınlanan ‘Honaz Haber’ gazetesi ile de devam etmiştir. ‘Honaz’ın Sesi’ ve ‘Honaz Haber’ gazetelerini, ‘Hisar’, ‘Zeytindalı’ ve ‘Cumhuriyet Kelebekleri’ adlı okul dergileri izlemiştir. Honaz’da ‘Honaz Haber’ ve ‘Atatürk’ün Sesi’ olmak üzere iki basılı, ‘HMYO Bülteni’ adlı bir elektronik bülten yayınlanmıştır. Yayınlanan gazete, dergi ve bültenler uzun ömürlü olmamıştır. Yayınların sınırlı sayıda olup, uzun ömürlü olmayışında Honaz’ın Denizli’ye yakınlığı, yeni ilçe oluşu ve ilçede bir matbaanın bulunmayışı etkili olmuştur. Bu yayınlar dışında Honaz’da televizyon, radyo yayıncılığı ile elektronik gazete ve elektronik dergi yayıncılığı yapılmamıştır. Honaz’da yerel basın anlamında şu anda devam eden gazete, dergi, bülten ve internet yayıncılığı da bulunmamaktadır. Honaz basın hayatı tarihsel olarak çok yeni ve yayın süresi ile yayın sayısı açısından çok sınırlı kalmasına rağmen, Honaz’dan Türkiye ve Denizli basınına etki yapan önemli isimler yetiştirmiş olması önemlidir.

REFERENCES

References: 

1-Belgeler
Denizli Valiliği, Denizli Emniyet Müdürlüğü’nün 05.04.2004 tarih ve B.05.1
.EGM.4.20.00.12.03(435)-04 sayılı yazısı. Verilen 11.02.2004 tarihli
beyannameden anlaşılmıştır. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı Arşivi, Dosya
8-2.
Honaz Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Amirliği’nin 18.02.2004 tarih ve
B.05.1.EGM.4.20.62.14(89)04 tarihli alındı belgesi. Denizli Cumhuriyet
Başsavcılığı Arşivi, Dosya 8-2.
2-Kitaplar
HAYTOĞLU, Ercan, Denizli Basın Tarihi (1909-2009), Pamukkale Üniversitesi
Yayınları No:18, Denizli 2010.
3-Dergiler
Hisar, Hisar İlköğretim Okulu, Sayı:1, Haziran 2003.
Hisar, Hisar İlköğretim Okulu, Sayı:2, Ocak 2004.
Hisar, Hisar İlköğretim Okulu, Sayı:3.
Zeytin Dalı, Cilt I, Sayı 1.
ÖZEN, İsmail, “Doğuş-Bütün Güçlerin Birleşmesi”, Zeytin Dalı, Cilt I, Sayı 1, s.5.
Cumhuriyet Kelebekleri, Yıl:1, Sayı:1.
4-Gazeteler
SARI, Ahmet, “Bir Gazete, Bir Kitap”, Hizmet, 28 Kasım 1994, Sayı:5593.
Honaz’ın Sesi 4 Ocak 1994, Yıl:1, Sayı:1.
TAHRA, Samim, “Başyazı”, Honaz’ın Sesi 11 Ocak 1994, Yıl:1, Sayı:2.
Honaz’ın Sesi 11 Ocak 1994, Yıl:1, Sayı:2.
SARI, Ahmet, “Dürbün” Honaz’ın Sesi 11 Ocak 1994, Yıl:1, Sayı:2, s.2.
Honaz’ın Sesi 16 Ocak 1994, Yıl:1, Sayı:3.
Honaz’ın Sesi 25 Ocak 1994, Yıl:1, Sayı:4.
Honaz’ın Sesi 8 Şubat 1994, Yıl:1, Sayı:6.
Mercan, Aziz, “Sayın Vatandaşlarım”, Honaz Haber, 8 Kasım 1994, Yıl 1, Sayı:1.
Mercan, Aziz, “Başyazı”, Honaz Haber, 24 Ocak 1995, Yıl 1, Sayı:2, s.1.
Honaz Haber, 24 Ocak 1995, Yıl 1, Sayı:2.
Honaz Haber, 21 Nisan 1995, Yıl 1, Sayı:3.
Honaz Meslek Yüksekokulu İletişim ve Sanat Topluluğu Gazetesi, Şubat 2013, Yıl:1,
Sayı:1.
KARADENİZ, Oğuz, “Başyazı”, Honaz Meslek Yüksekokulu İletişim ve Sanat
Topluluğu Gazetesi, Şubat 2013, Yıl:1, Sayı:1, s.1.
Honaz’da Basın Faaliyetlerine Bir Bakış (1994-2015)
69
ÇATAN, Koray, “Başlangıç”, Honaz Meslek Yüksekokulu İletişim ve Sanat Topluluğu
Gazetesi, Şubat 2013, Yıl:1, Sayı:1, s.3.
ÇİMÇEK, Selin Ünal, “Merhaba”, Honaz Meslek Yüksekokulu İletişim ve Sanat
Topluluğu Gazetesi, Şubat 2013, Yıl:1, Sayı:1, s.5.
Denizli Demokrat, 27 Mart 1991, Sayı:1.
Horoz, 6 Kasım 2008, Sayı:1511.
5-Bültenler
Atatürk’ün Sesi, Mart 2015, Sayı:1.
Honaz Haber, (Bülten) Yıl 1, Sayı:1, Ocak-Şubat-Mart 2011.
Süleyman Deniz, “Merhaba!”, Atatürk’ün Sesi, Mart 2015, Sayı:1, s.3.
6-Sözlü Kaynaklar
1954 Denizli doğumlu Numan oğlu Necati Akman (Mülakat tarihi:11.11.2015)
1956 Denizli doğumlu Halil İbrahim oğlu Ahmet Sarı (Mülakat tarihi:27.10.2015)
1961 Denizli doğumlu Osman oğlu İrfan Çam (Mülakat tarihi:19.10.2015)
1964 Denizli doğumlu Hüseyin oğlu İsmail Özülke (Mülakat tarihi:19-20.10.2015)
1966 Honaz doğumlu Necat oğlu Önder Varol (Mülakat tarihi:19-20.10.2015)
1969 Denizli doğumlu Necdet oğlu Altay Varol (Mülakat tarihi:19.10.2015)
1973 Honaz doğumlu Necat oğlu Ümit Varol (Mülakat tarihi:19-20.10.2015)
1971 Denizli doğumlu Fevzi oğlu Şerafettin Kara (Mülakat tarihi:20.10.2015)
Honaz Kütüphane Müdürü Feyzi Altınalan (Mülakat tarihi:11.11.2015)
1988 Honaz doğumlu Altan oğlu Emrah Varol (Mülakat tarihi:19.10.2015)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com