You are here

Avrupa Kültür Başkentleri, Kütüphaneleri ve İstanbul 2010

European Capitals of Culture, Libraries and Istanbul 2010

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
In this article, the formation of European Capital of Culture, redefinition of libraries as a cultural realm; projects, case studies and applications developed by Capital(s) of Culture are explained and described. In this context, the significance of Istanbul as the European Capital of Culture in 2010; the certain necessity of developing Istanbul’s urban policies on libraries and the importance of starting an applied program of actions about these library policies are emphasized.
Abstract (Original Language): 
Bu yazıda, Avrupa Kültür Başkentlerinin oluşumu, kütüphanelerin bir kültür sektörü olarak yeniden tanımlanması, kültür başkentlerinin kendi süreçleri içinde kütüphanelerle ilgili geliştirdikleri projeler ve uygulamalar anlatılmıştır. Bu bağlamda, 2010 yılında Avrupa Kültür Başkenti olacak İstanbul’un, kütüphaneler ile ilgili politikasının belirlemesi ve uygulamaya geçilmesinin gerekliliği vurgulanmıştır
303-308

REFERENCES

References: 

Cork 2005 Archive. (2009). 1 Eylül 2009 tarihinde http://www.cork2005.ie/about2005/
capitalprojects.shtml adresinden erişildi.
Dewe, M. (2006). Planning public library buildings: Concepts and issues for the librarian.
Aldershot: Ashgate.
Toller, L. (2008). European Capital of Culture-Pécs, 2010: Borderlesscity. Pécs: Pécs 2010
Application Centre, Europe Centre Pbc. 25 Temmuz 2009 tarihinde http://195.228.152.115/
public/upload/file/dokumentumok/nyilvanos/pecs2010_english.pdf adresinden erişildi.
International Herald Tribune. (2008).14 Mart 2008 tarihinde http://www.iht.com/articles/
ap/2007/01/01/europe/EU_GEN_Romania_Culture_Capital.php adresinden erişildi.
Mamecke, I. (2008). Libraries on their way to the European Capital of Culture 2010. 31 Ağustos
2009 tarihinde http://library.bilgi.edu.tr adresinden erişildi.
Linz2009. (2009). The library of a hundred languages. 31 Ağustos 2009 tarihinde http://www.
linz09.at/en/projekt-2106467/bibliothek_der_100_sprachen.html adresinden erişildi
Palmer/Rae Associates International Cultural Advisors. (2004). European cities and capitals of
culture Part I, II. 30 Ağustos 2009 tarihinde http://www.palmer-rae.com adresinden erişildi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com