You are here

Türk Tıp Dizininin Türk Enformasyon Sistemine Katkıları

The Contribution of Turkish Medical Index to Turkish Information System

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Turkish Medical Index, being developed by the ULAKBİM Directorate of Turkish Scientific and Research Council, comprises the authentic articles in medical periodicals of Turkey, which are published both in Turkish and in other languages. The Turkish Medical Index, which was published within 1993 and 1997 in printed format, is also available in electronic medium since 1996. The present study investigates the Turkish Medical Index from the aspects of its success within the medical information system through its use owing to international standards, its facilities provided by its publication, and its contribution to secure the ethical aspects to be taken into strict consideration by medical publications.
Abstract (Original Language): 
TÜBİTAK/ULAKBİM Müdürlüğünce geliştirilen Türk Tıp Dizini, Sağlık Bilimleri alanında Türkiye'de yayımlanan süreli yayınlarda bulunan Türkçe ve diğer dillerdeki özgün araştırma makalelerini kapsamaktadır. 1993 - 1997 yılları arasında basılı format-ta yayımlanan Türk Tıp Dizini, 1996'dan itibaren elektronik ortamda taranabilir bir veri tabanı olarak hizmet sunmaktadır. Bu çalışmada Türk Tıp Dizini, gerek Türk Enformasyon Sistemi içerisindeki uluslararası standartlara uyan kullanımının başarısı, gerek yayıncılık ve gerekse yayın eti-ği açısından irdelenmektedir.

REFERENCES

References: 

Acara, A. ve Ersan, O. (1996) Ulusal çevrebilim bibliyografik veri tabanı. Ankara: TÜBİTAK.
Ağalar, F., Akçakanat, A., Hayran, M., Yorgancı, K. ve Sayek, I. (1997). Travma ve Acil Cerrahi Kongresinde sunulan bildiri özetlerinin TÜBİTAK Abstrakt Hazırlama Kılavuzu'na göre değerlendirilmesi. Ulusal Travma Dergisi, 3(2): 127-131.
54
Türk Tıp Dizini
Bilgi Dünyası 2002, 3(1 ):45-60
Baujard, O.,
Baujard
, V., Aurel, S., Boyer, C. ve Appel, R.D. (1998). Trends in medical information retrieval on internet. Computers in Biology and Medicine, 28: 589-601.
Detlefsen, E.G. (2002). The education of informationists, from the perspective a library and information sciences educator. [Çevrim içi], Elektronik adres: http://www.pubmedcentral.gov/articlerender.fegi?artid=64758 [19.06.2002].
Jacso, P. ve
Lancaster
, F.W. (1999). Build your own database. Chicago: American Library Association.
Kılıç, B. ve Sayek, I. (2000). Türk Tabipleri Birliği Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Raporu 2000. Ankara: Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi.
Rowley, J.E. (1990). The basics of systems analysis and design for information managers. London: Clive Bingley.
Sable, J.H., Carlin, B.G., Andrews, J.E. ve Sievert, M.E. (2000). Creating local bibliographic databases: new tools for evidence-based health care. Bulletin of the Medical Library Association, 88(2): 139-144.
Türkiye'nin bilim ve teknoloji politikası. (1997). Bilim ve Teknoloji Strateji ve Politika Çalışmaları, TÜBİTAK BTP 97/04. Ankara: TÜBİTAK.
Türkiye'nin bilim ve teknoloji politikası ve TÜBİTAK'ın misyonu. (1997). Bilim ve Teknoloji Strateji ve Politika Çalışmaları, TÜBİTAK BTP 97/03. Ankara: TÜBİTAK.
Weise, F.O. ve McMullen, T.D. (2001). Study to assess the compensation and skills of medical library professionals relative to information technology professionals. Bulletin of the Medical Library Association, 89(3): 249-262.
Yeadon, J. ve Howard, S. (2002). Libraries-planning and management in a time of chance. [Çevrim içi]. Elektronik adres: http://www.iatul.org/ conference/fullpaper/yeadon.html [14.06.2002].
Yurtsever, E., Gülgöz, S., Yedekçioğlu, Ö.A. ve Tonta, M. (2002). Sağlık bilimleri, mühendislik ve temel bilimlerde Türkiye'nin uluslararası atıf dizinindeki yeri 1973-1999. Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com