You are here

YlTİK ŞEHRİN ROMANI HAMUŞAN

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
Yitik Şehrin Romanı: Hamuşan, "modern bir şehrengîzdir" diyebiliriz. Çankırı'ya dair ve Çankırı için yazılmış ilk roman. Roman yazıcılığında pek az rastladığımız şekilde iki yazarlı. Yüksel Arslan, araştıran; Orhan Kemal Karakuş roman kurgusunu tertip eden ve romanı kaleme alan kişi. Dokümanter roman niteliğine sahip bu eser, bir şehir tarihi araştırması olması yanında iç içe geçmiş kurgusuyla dünün ve bugünün romanını birlikte sunar. Hamuşan, zaman merkezli bir roman. 2000'lerin Türkiye'sinde iki temel kahraman eşliğinde anlatılan dış hikâye ile; 19.yy.ın sonunda Çankırı'da yaşayan Ahmet Mecbur Efendi etrafında gelişen iç hikâye, romanı oluşturur. Bir yanıyla bütünüyle günümüzün ülke ve dünya sorunları, olayları, kişileri, yaşama tarzı, eserleri, reklamları art arda sıralanırken diğer yanda 19.yy.m Çankırı'sı, eğitim sistemi, aile hayatı, sosyal ve siyasî meseleleri, inanç sistemleri etrafımızı sarıyor. Kurgu büyük ölçüde bu iki zaman diliminde tasarlanmıştır. Her iki zaman aralığının dışında da çeşitli vesilelerle Çankırı'nın diğer zamanlarına gidip gelişler mevcuttur. Bir şehrin sergüzeşti ancak bu kadar geniş bir zaman yapısıyla sunulabilirdi. Çankırı'nın başlangıcından günümüze tarihi yazılacak olsa elbette bu lezzet hissedilemezdi.
FULL TEXT (PDF):