You are here

Türkiye'de Enerji Sektörünün İleri ve Geri Bağlantı Etkileri

The Forward and Backward Connection Effects of the Energy Sector in Turkey

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Energy sector has a great importance for producers and consumers. Energy sector has been found as a leading sector as a result at the input-output analysis. This analysis has been done by using input-output tables which are constructed by goverment Statistical Institude. Turkey is dependent to other countries as energy. To satisfy the development in Turkish economy is only available by reducing the depandencies to the other countries by the energy. Also it should be continued as the leading sector.
Abstract (Original Language): 
Enerji sektörü, gerek üreticiler gerekse tüketiciler için büvük öneme sahiptir. Türkive İstatistik Kurumu'nun belirli dönemlerde hazırlamış olduğu girdi-çıktı tabloları kullanılarak yapılan analiz sonucunda enerji sektörünün son dönemde kilit sektör olduğu görülmüştür. Türkiye enerji kullanımında dış ülkelere bağımlı ülkelerden bir tanesidir. Türkiye ekonomisinde kalkınmanın gerçekleştirilebilmesi; enerji kaynakları kullanımında dışa olan bağımlılığın azaltılabilmesi ve enerji sektörünün kilit sektör olma özelliği kullanılabilirse çok daha kolay olacaktır.

REFERENCES

References: 

AKKAYA, Ş., PAZARLIOĞLU, M. V., (2000). Ekonometri I, Berk Masa Üstü Yayıncılık, İzmir, 581 s.
AYDOĞUŞ, O., (1993). Türkiye Ekonomisinde Maliyet-Fiyat İlişkileri Sektörel Fiyat Oluşumu ve Enflasyon, 3. İzmir İktisat Kongresi, Sektörel Gelişme Stratejileri, İzmir, 35-48 ss. AYDOĞUŞ, O., (1999). Girdi-Çıktı Modellerine Giriş, Gazi Kitabevi, Ankara, 121 s. BENNETT, R. F., (2003). 10 Facts About Oil Prices, Joint Economic Committee, Economic Update, 4 p.
TÜİK, (1985). Türkiye Ekonomisinin Input-Output Yapısı 1985, TİK Yayınları, Ankara, 87 s. TÜİK, (1994). Türkiye Ekonomisinin Input-Output Yapısı 1990, TİK Yayınları, Ankara, 89 s. TÜİK, (2001). Türkiye Ekonomisinin Input-Output Yapısı 1996, TİK Yayınları, Ankara, 141 s. TÜİK, (2004). Türkiye Ekonomisinin Input-Output Yapısı 1998, TİK Yayınları, Ankara, 127 s.
17
LEBLANC, M.; and CHINN, M., (2004). Do High Oil Prices Presage Inflation? The Evidence from G-5 Countries, UC Santa Cruz Economics Department 2000-05 Working Paper Series, 25 p. TERZİ, İ., (1998). Türkiye'de Elektrik Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Sektörel Bir Karşılaştırma, İktisat-İşletme ve Finans Dergisi, İstanbul, ss. 62-71.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com