You are here

Döviz Kuru Belirsizliğinin İhracata Etkisi: Türkiye İçin Bir Uygulama

The Effect of Exchange Rate on Export: An Analysis for Turkey

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this paper the relationship between exchange rate and export volume is researched by using quarterly data for 1989:Q1 and 2007:Q3 periods In Turkey. According to empirical results, for the periods when uncertainty of exchange rate influences export volume negatively in the short period uncertainty of exchange rate doesn't have an impact on export volume.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada Türkiye'de döviz kuru belirsizliği ve ihracat hacmi arasındaki ilişki 1989:Q1 ile 2007:Q3 dönemi arasında üç aylık veriler kullanılarak araştırılmıştır. Elde edilen ampirik sonuçlara göre, inceleme dönemi için döviz kuru belirsizliği uzun dönemde ihracat hacmini negatif etkilerken kısa dönemde döviz kuru belirsizliğinin ihracat hacmi üzerinde etkiye sahip olmadığı görülmüştür.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

AKHTAR, M. and R.Spence Hilton (1984), "Effects of Exchange Rate Uncertainty on German and
U.S. Trade", Federal Reserve Bank of New York, Quarterly Review. Vol 9, 7-16.
ARISTOTELOUS, Kyriacos (2001), "Exchange-Rate Volatility, Exchange-Rate Regime, And
Trade Volume: Evidence From The UK-US Export Function (1889-1999)", Economics
Letters, Volume 72, Issue 1, 87-94.
ARIZE, A.C. (1995), "The Effects Of Exchange-Rate Volatility On U.S. Exports: An Empirical
Investigation, Southern Economic Journal, 62 (1), 34-43.
ARIZE, A.C. (1996), "The Impact Of Exchange-Rate Uncertainty On Export Growth: Evidence
From Korean Data", International Economic Journal, 10 (3), 49-60.
ARIZE, A.C., T. Osang and D.J. Slottje (2000), "Exchange-Rate Volatility And Foreign Trade:
Evidence From Thirteen LDC's", Journal of Business and EconomicStatistics, 18 (1), 10¬
17.
CHOWDHURY, A.R. (1993), "Does Exchange Rate Volatility Depress Trade Flows? Evidence
From Error-Correction Models", Review of Economics and Statistics, 75 (4), 700-706.
CUSHMAN, D. 0. (1983), "The Effects of Real Exchange Rate Risk On International Trade",
Journal of International Economics, 15,45-63.
CUSHMAN, D. 0. (1986), "Has Exchange Risk Depressed International Trade? The Impact of
Third-Country Exchange Risk", Journal of International Money and Finance, 5, 361-379.
CUSHMAN, D. 0. (1988), "U.S. Bilateral Trade Flows And Exchange Risk During The Floating
Period, Journal of International Economics, 24, 317-330.
DE GRAUWE, P. (1988), "Exchange Rate Variability And The Slowdown in The Growth of
International Trade", IMF Staff Papers, 35 (1), 63-84.
DICKEY, David A., and A. Wayne Fuller (1979), "Distribution of the Estimators for
Autoregressive Time Series with a Unit Root", Journal of the American Statistical
Association, 74, 427 - 431.
DICKEY, David A., and A. Wayne Fuller (1981), "Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive
Time Series with a Unit Root", Econometrica, Vol. 49, No. 4., 1057-1072.
DAVID, A. Dickey and Sastry G. Pantula (1987), "Determining the Order of Differencing in
Autoregressive Processes", Journal of Business & Economic Statistics, Vol. 5, No. 4.,
455-461.
DOĞANLAR, M. (2002), "Estimating The Impact Of Exchange Rate Volatility On Exports:
Evidence From Asian Countries", Applied Economics Letters, 9 (13) October, pp.859¬
863.
DOYLE, E. (2001), "Exchange Rate Volatility and Irish-UK Trade, 1979-1992", Applied
Economics, 33, 249-265.
ENGLE, R.F. and C.W. Granger (1987), "Cointegration and error correction: representation,
estimation and testing", Econometrica, 55 (2), 251-276.
5 Firmaların, ticari işlemlerinden dolayı ortaya çıkabilecek olan döviz kuru risklerini gidermek
amacıyla yapmış oldukları vadeli işlemler.
104
Yönetim ve Ekonomi
16/2 (2009) 95-105
GOTUR, P.
(1985)
, "Effects Of Exchange Rate Volatility On Trade: Some Further Evidence, IMF
Staff Papers, 32 (3), 475-512. GRANGER, C.W.J. and P. Newbold (1974), "Spurious Regressions In Economics", Journal of
Econometrics, 2 (2),111-120. GUJARATI, Damodar N. (2006), Temel Ekonometri, 4. b., (Çeviri Ümit Şenesen ve Gülay Günlük
Şenesen), İstanbul: Literatür Yayıncılık.
HOOPER
, Peter and Steven W. Kohlhagen (1978), "The Effect Of Exchange Rate Uncertainty On
The Prices And Volume Of International Trade", Journal of International Economics, 8,
1978.
JOHANSEN, S. (1988), "Statistical Analysis Of Cointegration Vectors", Journal of Economic
Dynamics and Control, 12 (2-3), 231-254. JOHANSEN, S. and K. Juselius (1990), "Maximum Likelihood Estimation And Inference On
Cointegration With Applications To The Demand For Money", Oxford Bulletin of
Economics and Statistics, 52 (2) May, pp.169-210. KARACA, Orhan (2005), "Türkiye'de Faiz Oranı İle Döviz Kuru Arasındaki İlişki: Faizlerin
Düşürülmesi Kurları Yükseltir
mi?
" , Türkiye Ekonomi Kurumu, Ekonomist Dergisi,
Araştırma Bölümü.
KASMAN, Adnan (2003), Türkiye'de Reel Döviz Kuru Oynaklığı Ve Bunun İhracat Üzerine
Etkisi: Sektörel Bir Analiz" Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dergisi, Cilt XXII, Sayı 2, 169-186. KASMAN, Adnan ve Saadet Kasman (2005), "Exchange rate uncertainty in Turkey and its impact
on export volume", METU Studies in Development, 32 (June), 41-58. KENEN, P. and D. Rodrik (1986), "Measuring and analysing the effects of shortterm volatility on
real exchange rates", Review of Economics and Statistics, 68 (2), 311-315. KLEIN, M.W. (1990), "Sectoral effets of exchange rate volatility on United States exports",
Journal of International Money and Finance, 9 (3), 299-308. KORAY, F. and Lastrapes, W.D. (1989) Real exchange rate volatility and U.S.bilateral trade: A
VAR approach, Review of Economics and Statistics, 71 (4), November, 708-712. MCKENZIE, M.D. & Brooks, R.D. (1997), "The impact of exchange rate volatility on German-U.S.
trade flows", Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 7
(1), April, 73-87.
ÖZTÜRK, İlhan
an
d Ali Acaravcı, "The effects of exchange rate volatility on the turkish export: an empirical Investigation", MPRA Paper No. 332, 2006.
POZO, S. (1992), "Conditional exchange-rate volatility and the volume of international trade: evidence from the early 1900's", Review of Economics and Statistics, 74 (2) May, 325¬329.
SAATÇİ, Cem ve Orhan Karaca (2004), "Döviz Kuru Belirsizliğinin İhracata Etkisi: Türkiye
Örneği", Doğuş Üniversitesi Dergisi,
5
(2), 183-195. SIMS, C. (1980), "Macroeconomics and Reality", Econometria, 48, Jan. 1980, 1-49. YİĞİDİM, Arslan ve Nezir Köse (1997), "İhracat ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki, İthalatın
Rolü: Türkiye Örneği(1980-1996)", Ekonomik Yaklaşım, Cilt 8, Sayı 26.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com