You are here

Türkiye Florasındaki C1 Karesi İçin Yeni Kare Kayıtları

New Floristic Records for C1 Square in the Flora of Turkey

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, 38 taxa belonging to C1 square in the Flora of Turkey have been given as new records.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada Türkiye Florasındaki C1 karesine ait 38 takson yeni kayıt olarak verilmektedir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

[1] Çınar, H., 2010. Aspat (Strobilos) Kalesi ve Çevresinin Floristik Özellikleri, Yüksek Lisans
Tezi, Muğla.
[2] Güler, B., 2010. Tarihi Labranda (Milas-Muğla) Kalıntıları ve Çevresinin Floristik
Özellikleri, Yüksek Lisans Tezi, Muğla.
[3] P.H. Davis, (Ed.) 1965-1988, 1 (1965); 2 (1967); 3 (1970); 4 (1972); 5 (1975); 6 (1978); 7
(1982); 8 (1984); 9(1985);). Flora of Turkey And The East Aegean Islands, Edinburgh Univ.
Press, Edinburgh,(1965-1985).
[4] P.H. Davis, (Eds.) R. R. Mill, K. Tan, 1988. Flora of Turkey And The East Aegean Islands,
Suppl., Vol. 10, Edinburgh Univ. Press, Edinburgh.
[5] A. Güner, N. Özhatay, T. Ekim, K.H.C. Başer, 2000. Flora of Turkey And East Aegean
Islands, Vol. 11, Edinburgh Univ.
[6] Ertuğ, F., 2004. Wild Edible Plants of the Bodrum Area (Muğla, Turkey) Tr. J. Botany, 28:
161-174.
[7] Özhatay, N., 1994. Check-list Additional taxa to the supplement Flora of Turkey, Tr. J.
Botany, Tübitak, Ankara, 18: 497-514.
[8] Tuzlacı, E., 2005. Bodrum’da Bitkiler ve Yaşam, Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi,
İstanbul.
[9] Varol, Ö., Kaya, E., 2002. C1 ve C2 Karelerinden yeni floristik kayıtlar, Ot Sistematik
Botanik, 9, (2): 69-79
[10] Özel, N., 1992. Beşparmak (Batı Menteşe) Dağlarının (Aydın-Muğla) Flora ve
Vejetasyonu, İzmir.
[11] Aytepe, H., 2005. Bencik Dağı Florası, Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi, Muğla.
Murat TOPAL, Bünyamin KARAGÖZOĞLU, Erdal ÖBEK
40
[12] Ceylan, O., 2007. Muğla Üniversitesi Yerleşke Florası, Yüksek Lisans Tezi, Muğla.
[13] Varol, Ö., Doğru, A., Kaya, E., 2004., Yılanlı Dağı (Muğla)’ nın Florası, Ekoloji, 13, (50):
23-36.
[14] Pirhan, A., 2003. Didim, Milas ve Ören arasında kalan bölge florası, Yüksek Lisans Tezi,
İzmir.
[15] Donner, J., 1990. Distribution Maps to PH. Davis ‘Flora of Turkey’.
[16] Mutlu, B., 2002. New Floristic Records From Various Squares in Flora of Turkey, H.U.
Journal of Biology And Chemistry, 31: 17-22
[17] Yıldırımlı, Ş., 1993. New floristic records for the various squares in the flora of Turkey,
Ot Sistematik Botanik Dergisi, 2, l, 125-131
[18] Yıldırımlı, Ş., 1987. Türkiye'den çeşitli kareler için yeni kayıtlar, Doğa Türk Biy. Derg.,
11 (1): 195-203.
[19] Yıldırımlı, Ş., Güner, A., 1989. Türkiye'den çeşitli kareler için yeni floristik kayıtlar, Doğa
Türk Botanik Dergisi, 13 (2): 321-328.
[20] Yıldırımlı, Ş., 1992. Türkiye'den çeşitli kareler için yeni bitki yayılışları, Doğa Türk
Botanik Dergisi, 16 (2): 207-214.
[21] Yıldırımlı, Ş., 1994. Türkiye’deki çeşitli kareler için yeni floristik kayıtlar, Ot Sistematik
Botanik Dergisi, 1 (1): 41-47.
[22] Yıldırımlı, Ş., 1997. The Chorology of The Turkish Species of Acanthaceae, Aceraceae,
Aizoaceae, Amaranthaceae And Anacardiaceae Families, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 4 (1),
125-130.
[23] Yıldırımlı, Ş., 1997. The Chorology of The Turkish Species of Apiaceae Family, Ot
Sistematik Botanik Dergisi, 4 (2), 105-128.
[24] Yıldırımlı, Ş., 1999. The Chorology of The Turkish Species of Asteraceae Family, Ot
Sistematik Botanik Dergisi, 6 (2), 75-123.
[25] Yıldırımlı, Ş., 2003. The Chorology of The Turkish Species of Chenopodiaceae, Cistaceae,
Convolvulaceae, Cornaceae And Corylaceae Families, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 10 (1),
203-215.
[26] Yıldırımlı, Ş., 2004. The Chorology f The Turkish Species of Ebenaceae, Elaeagnaceae,
Elatinaceae,Empetraceae,Ericaceae And Euphorbiaceae Families, Ot Sistematik Botanik
Dergisi, 11 (2), 207-218.
[27] Yıldırımlı, Ş., 2005. The Chorology of The Turkish Species of Fabaceae, Ot Sistematik
Botanik Dergisi, 12 (1), 117-170.
[28] Yıldırımlı, Ş., 2006. The Chorology of The Turkish Species of Gentianaceae, Geraniaceae,
Globulariaceae And Grossulariaceae Families, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 13 (1), 183-194.
[29] Yıldırımlı, Ş., Güner, A., 1989. Türkiye’den Çeşitli Kareler İçin Yeni Floristik Kayıtlar,
Doğa Türk Botanik Dergisi, 13 (2), 321-328.
Türkiye Florasındaki C1 Karesi İçin Yeni Kare Kayıtları
41
[30] T. Ekim, M. Koyuncu, M. Vural, H. Duman, Z. Aytaç, N. Adıgüzel, 2000. Türkiye
Bitkileri Kırmızı Kitabı, Türkiye Tabiatı Koruma Derneği, Ankara.
[31] Iucn Red List Categories, Prepared By The Iucn Species Survival Commission, 2001,
Gland, Switzerland.
[32] R.K. Brummit, And C.E. Powel (Eds.), 1992. Authors of Plant Names, R.B.G., Kew Isbn
0947643443

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com