You are here

Spiromesifen Etken Maddeli Bir İnsektisitin Cucumis sativus L. (Hıyar) Bitkisi Üzerine Morfolojik ve Anatomik Etkileri

The Morphological and Anatomical Effects of an Insecticide Contained Spiromesifen on Cucumis sativus L. (Cucumber) Plant

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.17776/csj.04622

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In the present study, an insecticide, known as Oberon SC 240 (240 g/ L Spiromesifen) was pulverized on cucumber (Cucumis sativus L.) plant grown in greenhouse conditions. Then the likely effects of the insecticide on morphological and anatomical structures of the plants were examined. The insecticide was applied in the recommended dose (50 ml/da) as stated on the label and two times more than the recommended dose (100 ml/ da). In this study, it was observed that the insecticide caused phytotoxic effects on the morphological structure of the plant. It was determined that the values of cross section layer thickness of leaf and stem in applied groups decreased according to control. It is believed that this negative effect in the anatomical structure can nagatively affect physiological events such as photosynthesis, and transpiration of the plant.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, sera koşullarında yetiştirilen hıyar (Cucumis sativus L.) bitkisine, Oberon SC 240 insektisiti (240 g/ L Spiromesifen) uygulanmış ve bu insektisitin hıyar bitkisinin morfolojik ve anatomik yapısı üzerine olası etkileri incelenmiştir. İnsektisit uygulaması etikette önerilen (50 ml/da) ve önerilenin iki katı (100 ml/da) dozlarında yapılmıştır. Bu çalışmada insektisitin bitkinin morfolojik yapısında fitotoksik etkilere neden olduğu gözlenmiştir. Uygulama gruplarının yaprak ve gövde enine kesitte hücre tabaka kalınlık değerlerin kontrole göre azaldığı tespit edilmiştir. Morfolojik ve anatomik yapıdaki bu olumsuz etkinin, bitkinin fotosentez, transpirasyon gibi fizyolojik olaylarını olumsuz yönde etkileyebileceği düşünülmektedir.
64
70

REFERENCES

References: 

[1] Ü. Çömelekoğlu, B. Mazmancı, Pestisidlerin kronik etkisine maruz kalan tarım işçilerinde karaciğer fonksiyonlarının incelenmesi. Türk J. Biol. 2000, 24: 461-466.
[2] Fidan, Bazı Pestisitlerin Turunçgillerin Fizyolojik ve Anatomik Yapısı Üzerine Etkisi. Ç.Ü. Fen Bilimleri Ens. Yüksek Lisans Tezi, 2007, s. 40.
[3] İ. Öztürk, Metalaxyl Uygulamasının Lycopersicon esculentum Mill. (Domates)’un Morfolojik ve Anatomik Yapısı Üzerine Etkileri. E.Ü. Fen Bilimleri Ens. Yüksek Lisans Tezi, 2000, s. 63.
KAYA, ÖZTÜRK ÇALI
70
[4] İ. Öztürk, Bazı Fungisit Uygulamalarının Lycopersicon esculentum Mill. (Domates) Bitkisinde Oluşturabileceği Morfolojik, Anatomik, Fizyolojik Değişikliklerin Belirlenmesi ve Verim Üzerine Etkileri. E.Ü. Fen Bilimleri Ens. Doktora Tezi, 2004, s. 257.
[5] Prasad, D. Pramer, Genetics effects of ferbam on Aspergillus and Allium cepa. Phytopathology, 1968, 58: 1188-1189.
[6] N.R. Najjar, A.S. Soliman, Cytological effects of fungicides. I. mitotic effects of vitayax-200 and dithane S-60 on wheat and two related species. Cytologia, 1980, 45: 163-168.
[7] S.M. Amer, O.R. Farah, Cytological effects of pesticides XV: Effects of insecticide: mathamidophos on root mitosis of Vicia faba. Cytologia, 1985, 50: 521-526.
[8] S.M. Amer, E.M. Ali, Cytological effects of pesticide XIV. effect of the insecticide dipterex trichlorphon on Vicia faba plant. Cytologia, 1983, 48: 761-770.
[9] S. Çelebioğlu, T. Baytop, A new reagent for microscopical investigation of plant. Publication of the Institute of Pharmacognosy, No. 10, 19: 3001. İstanbul, 1949.
[10] H. Meidner, T.A. Mansfield, Physiology of Stomata. Mc Graw-Hill, Newyork, USA, 1969.
[11] J. W. Tukey, Some selected quick and easy methods of statistical analysis. Trans of New York Acad Sci.,1954, pp. 88-97.
[12] İ. Öztürk, N. Tort, N. Tosun, Metalaxyl Uygulamasının Domates (Lycopersicon esculentum Mill.)'in Anatomik Yapısı Üzerine Etkisi. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Tarım Bilimleri Derg. 2006, 12 (1) : 14-22.
[13] T. J. Muzik, Weed Biology and Control. McGraw-Hill Inc. US (Mar 1970) Publisher, USA, 1970.
[14] R.R. Youngman, T.F. Leigh, T.A. Kerby, N.C. Toscano, C.E. Jackson, Pesticides and cotton: Effect on photosynthesis, growth and fruiting. J. Econ. Entomol. 1990, 83: 1549-1557.
[15] B. Cireli, M.A. Önür, Stomp 330 E (herbisit) uygulamasının Vicia faba yaprak anatomik yapısı üzerine etkisi. Doğa Bilim Dergisi:Temel Bilimler, 1983, 7: 297-307.
[16] J. Prakash, S. Barber, S.K. Pahwa, Effect of some herbicides on the epidermis of Vicia sativa (L.). Weed Research, 1978, 18: 379-380.
[17] D. Elitez, 2,4-Dichlorophenoxy Asetik Asit (2,4- D)’in Buğdayın Büyüme ve Gelişimi Üzerindeki Etkisinin Araştırılması, E.Ü. Fen Bilimleri Ens. Yüksek Lisans Tezi, 1993, s. 52.
[18] Cireli, M.A. Önür, Stomp 330 E (herbisit) uygulamasının Vicia faba yaprak anatomik yapısı üzerine etkisi. Doğa Bilim Dergisi:Temel Bilimler, 1983, 7: 297-307.
[19] İ. Öztürk Çalı, The effect of fosetyl-Al application on stomata in tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) plant. J Plant Breeding and Crop Sci. 2009, 1(3):45-48.
[20] E. Dereboylu, N. Şengonca. Acetamiprid uygulamasının mısır kültür formlarında yaprak anatomik yapısı üzerine etkisi. CSJ, 2011, 32(2): 13-21.
[21] J.D. Spiers, F.T. Davies, C. He, K.M. Heinz, C.E. Bogran, T.W. Starman, Do insecticides affect plant growth and development? – (Research tests foliar insecticides to determine whether applications affect development in gerbera daisies). Greenhouse Grower, February, 2008, Vol:2.
[22] İ. Öztürk, N. Tort, N. Tosun, Metalaxyl uygulamasının domates (Lycopersicon esculentum Mill.)’in anatomik yapısı üzerine etkisi. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Tarım Bilimleri Derg. 2006, 12(1): 14-22.
[23] İ. Öztürk, Fosetyl-Al uygulamasının domates (Lycopersicon esculentum Mill.) bitkisinin anatomik yapısı üzerine etkisi. CSJ, 2013, 34(3): 41-49.
[24] İ. Öztürk, Bazı Fungisit Uygulamalarının Lycopersicon esculentum Mill. (Domates) Bitkisinde Oluşturabileceği Morfolojik, Anatomik, Fizyolojik Değişikliklerin Belirlenmesi ve Verim Üzerine Etkileri. E. Ü. Fen Bilimleri Ens. Doktora Tezi, 2004, Bornova, İzmir.
[25] B. Karavaş, Fungisit, Bitki Aktivatörü ve Bitki Stimulantının Biber Bitkisinin (Capsicum annuum L.) Anatomik ve Morfolojik Yapısı Üzerine Etkileri. E.Ü. Fen Bilimleri Ens. Yüksek Lisans Tezi, 2002, Bornova, İzmir.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com