You are here

SEMPOZYUM DEĞERLENDİRMESİ I. TEFSÎR ANABİLİM DALI KOORDİNASYON TOPLANTISI VE TEFSÎR ANABİLİM DALI EĞİTİM-ÖĞRETİM PROBLEMLERİ SEMPOZYUMU

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
Son yıllarda İlahiyat fakültelerindeki anabilim dalları kendi aralarında tanışmak, kaynaşmak, iletişimi artırmak, doğrudan bilgi alışverişinde bulunmak, kendi bilim dallarında ortaya çıkan problemleri ve yeni gelişmeleri görüşüp tartışmak amacıyla yılda bir defa olmak üzere toplantı düzenlemeye başlamıştır. İlahiyat fakültelerinin sayıca artışına oranla öğretim elemanlarının çoğalması, buna paralel olarak ilmi eser ve faaliyetin artması, dini karakterli soru ve sorunların daha akademik ve kolektif çalışmalara ihtiyaç duyması gibi nedenler sebebiyle bu toplantılara ihtiyaç duyulmuştur. Ama en önemli neden, bizce, İslam dünyasında önemli bir yer edinmeye başlayan Türk İlahiyat camiasının artan faaliyetleri sonucu İslami İlimler'de bir toparlanma döneminin başlamış olmasıdır. Dolayısıyla geçmişin bir muhasebesini yapabilmek ve geleceğe yönelik yeni perspektifler ve açılımlar elde edebilmek için bu toplantıların yapılması kaçınılmaz olmuştur. Henüz yeni olan ve gelenekselleşmeye doğru giden bu toplantıların her anabilim dalı için özel, ilahiyat alanına ise genel olmak üzere birbirine bağlı iki yönlü olumlu etkisinin olduğunda kuşku yoktur. Azami katılımın sağlanmasının amaçlandığı bu toplantılar, genellikle her yıl bir şehirde ve oradaki fakültenin organizasyonuyla düzenlenmektedir. Tefsir Anabilim Dalı 2005 yılına kadar bu minvalde bir toplantı yapmadı, ancak zaman zaman bu yönde istekler dile getiriliyordu. Nihayet Yüzüncü Yıl Ü. İlahiyat Fakültesi (Van) bu işte bir öncülük yaparak ilk toplantıyı tertip etti.
FULL TEXT (PDF): 
273
277