You are here

İbn Rüşd’ün Hakikat Öğretisi: ‘Çifte Hakikat’ Ve ‘Hakikatin Birliği’ Tartışması

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
The teaching of truth has an important place in the philosophy of Ibn Rushd (Known as Averroes in the West). However, it has been a matter of hot debate among philosophers whether this teaching should be understood as the teaching of double truth or the unity of the truth. In this study, the sources of this debate, its nature and interlocutors have been analysed and a suggestion was proposed on how the teaching of truth in the philosophy of Ibn Rushd should be understood.
Abstract (Original Language): 
Hakikat öğretisi, İbn Rüşd’ün felsefesinde önemli bir yere sahiptir. Ancak söz konusu öğretinin, çifte hakikat öğretisi olarak mı yoksa hakikatin birliği olarak mı anlaşılması gerektiği ciddi tartışmalara konu edilmektedir. Bu makalemizde, bahse konu olan tartışmaların nedenlerini, mahiyetini, muhataplarını analiz etmeye ve İbn Rüşd’ün hakikat öğretisinin gerçekte nasıl anlaşılması gerektiğini ortaya koymaya çalışacağız.
FULL TEXT (PDF):