You are here

Nizami Gencevi’nin “Rahmet Evi” Kavramı

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
Nizami Ganjavi the well-known poet of the Azerbaijan literature who lived in the 12th century paid attention to the Islamic values in all his works. According to the poet the true life thought and way is only Islam, it means to give himself up to Allah. The people created by Allah must not have another life style except Islam. The prophets who were sent to show the true way to the humanity always propagated the Islamic life style, they were believers and people who believed them were Muslims. The person, who believes the divine orders, commands and obeys them he is a Muslim. All prophets delivered this truth to the humanity. It is their sacred duty determined by Allah. In Nizami Ganjavi’s works one of the Islamic values is the conception “the paradise house”. Explaining this conception the poet connected it with the mission of the Islam Prophet. That is why the paradise is the blessing of God, it is the point of His justice, mercy, sympathy and human love. The duty of Islam Prophet is to build “a paradise house” according to God’s measures. In Nizami’s presentation this house, world, society has a legal system. According to this system the people living in “the paradise house” are equal for the right, they are free and they have rights such as to live, to love, to work, to speak, to marry, to bring up the child, to study and etc. Nizami introduces “the paradise house” as a healthy world. The sacred place where everyone lives in peace is called “a paradise house”, its citizen is a devout and its administration principles are based on mercy and justice. According to the thought of Nizami one of the wisdoms of the sending Excellency Muhammad to whole humanity is that he was chosen to sacrifice himself for all mankind. Because “the paradise house” built by him is not a private house, it is a faith place and an eternal happiness hearth.
Abstract (Original Language): 
Azerbaycan Türk edebiyatının XII. yüzyılda yaşamış büyük şairi Nizami Gencevi tüm eserlerinde İslam dininin değerlerine büyük yer vermiştir. Şairin düşüncesine göre doğru hayat düşüncesi ve yolu yalnız İslam yani yüce Allah’a teslim olmaktır. Yüce Allah’ın (c.c) yarattığı insanların İslam’dan başka hayat tarzı bulunmamalıdır. İnsanlığa doğru yol göstermek için gönderilmiş peygamberler de her zaman İslamî hayat tarzını tebliğde bulunmuşlardı; onlar müslim, onlara inananlar da müslüman olmuşlardı. Kim peygamberlerin getirdiği ilahi emre, buyuruklara inanır ve onlara uyarsa o, müslüman sayılacaktır. Tüm peygamberlerimiz insanlara bu hakikatı ulaştırmışlardır. Bu, onların yüce Allah tarafından belirtilmiş kutsal görevidir. Nizami Gencevi’nin eserlerinde yer ayırdığı İslami değerlerden biri de “rahmet evi” kavramıdır. Şair adı geçen kavramı yorumlarken onu İslam Peygamberinin misyonu ile alakalandırmıştır. Şaire göre rahmet yüce Allahın bir nimeti olup O’nun adaletinin, merhametinin, insan sevgisinin ve şefkatınin göstericisidir. İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in görevi de yüce Allah’ın ölçülerine uygun bir “Rahmet Evi” yapmaktan ibarettir. Nizami’nin sunumunda bu evin, dünyanın ve toplumun hukuki sistemi mevcuttur. Bu sisteme göre rahmet evinde yaşayanlar hukukî bakımdan eşittirler, bu evde oturanlar hür yaşama hakkına sahiptirler, bu evin sakinlerinin bağımsız yaşamak, sevmek, çalışmak, konuşmak, evlenmek, evlat yetiştirmek, eğitim görmek, ilim öğrenmek gibi hakları vardır. Nizami “rahmet evi”ni sağlıklı bir dünya gibi sunar. Herkesin barış içinde bulunduğu bu kutsal mekanın adı “rahmet evi”dir, vatandaşı mümindir, yöneticilik prensipleri merhamet ve adalete dayanır. Nizami’nin görüşünce Hz.Muhammed’in (s.a.s) tüm insanlığa gönderilmesinin bir hikmeti de Efendimiz’in ömrünü tüm insanlığa feda etmek, adamak için seçilmiş olmasında yatar. Çünkü Peygamberimizin yaptığı rahmet evi bireysel daire değil, tüm insanların, tüm yaratılmışların yaşadığı iman mekanı ve ebedi saadet yurdudur.
FULL TEXT (PDF):