You are here

İbni Sinâ’nın Mûsikînin Temel Konularına Yaklaşımı Ve Onun Mûsikî Anlayışında Fârâbî’nin Etkisi

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
In this article, in Ibni Sînâ’s science classification; Ibni Sînâ’s approach to the basic subjects of the music and his seperation to music is examined carefully. About this subject, Ibni Sînâ profided from the music scholars before him, he studied the Fârâbî’s observations egain. We understand that Ibni Sînâ gives place to music among the mathematic science.
Abstract (Original Language): 
Bu makalede İbni Sînâ’nın ilimler tasnifinde mûsikîye ayırdığı yer, mûsikînin temel konularına yaklaşımı ve onun mûsikî anlayışında Fârâbî’nin etkisi tespit edilerek açıklanmıştır. İbni Sînâ bu konuda kendisinden önceki mûsikî bilginlerinden istifade etmiş, fikir üstadı Fârâbî’nin mûsikî ile ilgili düşüncelerini yeniden ele alarak incelemiştir. İbni Sînâ’nın mûsikîye matematik ilimleri arasında yer verdiğini anlaşılmaktadır.
FULL TEXT (PDF):