You are here

Muallim İsmail Hakkı Bey’in Bestecilik Yönü ve Ferahfeza Peşrevinin İncelenmesi

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
One of the fundamentals of Turkish music is maquam. Mastering of composers to the subject of maquam and usul, directly affects the quality of their works. Muallim İsmail Hakkı Bey has succeeded to place himself among the unforgettable. He has well conceived the style called “classical style”, however he has given original works out of it. İf Muallim İsmail Hakkı Bey hadn't done so, maybe he would be forgotten. The maquam called ferahfeza is confused with other maquams because of it's some properties. This confusion of maquam and usul which is sometimes seen on some composers is the same for this maquam too. Maquam ferahfeza which is used in a mixed way with maquam sultanîyegâh and afterwards couldn't be separated from each other is perfectly understood by Muallim İsmail Hakkı Bey and used by him expertly. In this study, Muallim İsmail Hakkı Bey’s ferahfeza peşrev will be analyzed and him character of compose will be tried to state expressly.
Abstract (Original Language): 
Türk mûsıkîsinin yapı taşlarından birisi makamsal yapısıdır. Bestekârların makam ve usûl konusuna hâkimiyetleri, bu alanda oluşturacakları eserlerin kalitelerini doğrudan etkilemektedir. Muallim İsmail Hakkı Bey, bestekârlık alanında kendisini unutulmazlar arasına yerleştirmeyi başarmıştır. Klasik üslûp olarak bilinen üslûbu çok iyi kavramış ama zaman zaman bu üslûbun dışına çıkarak özgün nitelikte besteler de vermiştir. Muallim İsmail Hakkı Bey, döneminin mûsıkî üslûbunun dışına çıkmış olsaydı kuvvetle muhtemel unutulurdu. Ferahfeza makamı, bazı yönleriyle başka makamlarla karıştırılmıştır. Bazı bestekârların makamları birbirine karıştırması durumu, bu makam için de geçerlidir. Sultanîyegâh makamı ile içi içe kullanılan ve bazı bestekârlar tarafından birbirinden ayrılamayan ferahfeza makamı, Muallim İsmail Hakkı Bey tarafından net biçimde anlaşılmış ve ustaca kullanılmıştır. Bu çalışmada, Muallim İsmail Hakkı Bey’e ait ferahfeza Peşrev’in analizi yapılacak ve bestekârlık özellikleri ortaya konmaya çalışılacaktır.
FULL TEXT (PDF):