You are here

İŞLETMELER İÇİN MÜŞTERİ TEMELLİ STRATEJİK MARKA ÖZSERMAYESİ YÖNETİMİNİN ÖNEMİ

THE IMPORTANCE OF CUSTOMER BASED STRATEGIC BRAND EQUITY MANAGEMENT FOR ENTERPRISES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
Today, a brand reflects the quality of a firm’s products rather than the firm’s name, logo, and color etc. In short, the brand is perception of the consumers towards the firm’s. Therefore, firms are creating strong brands to be one step ahead of their rivals in a fierce competition. So, they are developing strategies to increase their brand’s equity. The firms that could not develop such strategies encounters with the risk of extinction. It is significant to note that in global competition one of the important aspects of modern marketing is to create a strong brand. In this paper, we explain the meaning of strategic brand equity, why it is crucial for firms, and the management of brand equity.
Abstract (Original Language): 
Marka, günümüzde tüketiciler için isim, logo, renk vs. den ziyade işletmenin ürünlerinin kalitesini yansıtan kısaca işletmenin tüketiciler boyutuyla algılanma durumunu yansıtan bir kavramdır. Bu kapsamda, çetin rekabet ortamında işletmeler artık pazarlama stratejilerini geliştirirken rakiplerinden bir adım önde olabilmek için güçlü markalar yaratarak farkındalık yaratmak istemektedirler. Bunun içinde marka özsermayelerini artırmaya yönelik stratejileri geliştirmektedirler. Bu stratejileri geliştiremeyen işletmeler ise pazarda yok olma riskiyle karşı karşıya kalabilmektedirler. Unutulmamalıdırki, küresel rekabet şartlarında modern pazarlama anlayışının en önemli hususlarından birisi güçlü bir marka özsermayesi yaratmaktır. Bu makalede, stratejik marka özsermayesinin ne anlama geldiği, işletmeler için neden önemli olduğu ve marka özsermayesinin yönetimi konusunda bir çalışma yapılarak konu ile ilgili kavramlar açıklanmaya çalışılmıştır.

REFERENCES

References: 

[1] Kerin R. A., Hartley S. W., Berkowitz E. N. & Rudelius W.(2006) ‘Marketing’,
McGraw-Hill/Irwin, New York, p.299-301.
[2] Keller K.L., (2003) ‘Strategic Brand Management’, Prentice Hall, New Jersey, p.175.
[3] Armstrong G. & Kotler P.(2005) ‘Marketing: An Introduction’ Prentice Hall, New
Jersey, p. 241.
[4] Aaker D.A. (1996) ‘Building Strong Brands’, The Free Press, New York, p.7-8.
[5] Keller K.L., (1993) ‘Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer-Based
Brand Equity’, Journal of Marketing Vol.57 (1) p.8-9.
[6] Jones R. (2005), ‘Finding Sources of Brand Value: Developing a Stake Holder Model of
Brand Equity’, Journal of Brand Management Vol.13 (1) p.13.
[7] Raggio R. D. & Leone R.P. (2007), ‘The Theoretical Seperation of Brand Equity and
Brand Vakue: Managerial Implications for Strategic Planning’, Journal of Brand
Management Vol.14 (5) p.387-388.
[8] Raggio R. D. & Leone R.P. (2009), ‘Drivers of Brand Value, Estimation of Brand
Value in Practice and Use of Brand Valuation: Introduction to The Special Issue’, Journal
of Brand Management Vol.14 (5) p.2.
[9] Arvidsson A. (2006), ‘Brand Value’, Journal of Brand Management Vol.14 (5) p.189.
[10] Na K. J., Holland R., Shackleton J. &Hwang Y. Y.(2008), ‘The Effect of Evaluation
Criteria on Design Attributes and Brand Equity in the Product Evaluation Process’, Journal
of Brand Management Vol.16 (3) p.197.
[11] Aaker (1996) op.cit., p.321.
[12] http://www.capital.com.tr/haber.aspx?HBR_KOD=5437 (04.03.2010)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com