You are here

Mobil cihaz kontrollü EKG holteri

Mobile device controlled EKG holter

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
The signals which result in electrical activity when the heart is active and are perceived through electrode from some specific points of body are called Electrocardiogram (EKG). EKG signals have very valuable information for diagnosis of many heart diseases and are recorded through devices called ectrocardiographer. EKG devices cannot be used for the rhythm disorders which are not seen in physical examination but manifest itself during the day. In such cases, the devices called rhythm holter are used. These devices make EKG records for 24-48 hours and are carried on patients’ body. In this study, an EKG holter controlled by a mobile device was developed by taking the popularity of mobile devices today into consideration. The developed holter had two parts which were data collection and mobile device. The data collection tool was developed in order to take the EKG signals from electrodes and to send them to the mobile device through bluetooth communication. Mobile device was used as an indicator, control and record device via developed interface. This interface was developed as compatible with all smartphones and tablets with Android and IOS operating system. The mobile device controlled EKG holter can work in three different modes. EKG device mode should be selected when the signals need to be followed instant while EKG holter mode should be on when EKG signals need to be recorded for 24-48 hours. The mode of event recorder should be used when it is desired to make record by pushing related button in the case of the patient has a complaint. The developed system has been tested separately for EKG device, EKG holter and event recorder modes. The signals sent from data collection unit could be followed instant in the mode of EKG device. In the mode of EKG holter and event recorder, various tests were carried out in terms of battery life, contunuity of bluetooth connection, and realibility of measurement results. It was observed that the alkaline featured batteries were sufficient for 24 hours measurements. The continuity of bluetooth connection was tested in different scenarios. For each scenario, the bluetooth connection between mobile device and data collection tool were re-installed automatically through the features in interface developed for mobile device. Thus, it was provided that the results of measurements obtained through data collection tool were transferred to mobile device without any loss. Besides, via Service and Background Fetch application components used in interface, the results of measurements were provided to be recorded to the SQLite database even if the interface was off. Hence, the realibility of measurement results were provided in database used through only developed interface. The test results obtained for developed system showed that the proposed device can meet some features that should be included in a classic EKG holter such as battery life, the contunuity of blueetooth connection and realibility of measurement results
Abstract (Original Language): 
Kalbin çalışması esnasındaki elektriksel aktivite ile meydana gelen ve vücudun belirli yerlerinden elektrotlar yardımıyla algılanan sinyallere Elektrokardiyografi (EKG) denir. EKG sinyalleri birçok kalp hastalığının teşhisi için çok değerli bilgiler içermektedir ve Elektrokardiyograf denilen cihazlar yardımıyla kayıt altına alınmaktadır. EKG cihazları muayene sırasında görülmeyen, ancak gün içerisinde kısa süreli de olsa kendini farklı şekillerde belli eden ritim bozukluklarının tespiti için kullanılamaz. Bu tip durumlarda ritim holter adı verilen cihazlar kullanılır. Bu cihazlar 24-48 saat süreyle EKG kaydı yaparlar ve hasta üzerinde taşınırlar. Bu çalışmada, mobil cihazların günümüzde sahip oldukları popülarite göz önünde bulundurularak mobil cihaz kontrollü bir EKG holteri geliştirilmiştir. Geliştirilen holter, veri toplama ve mobil cihaz olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Veri toplama cihazı, elektrotlardan gelen EKG sinyallerini almak ve bluetooth iletişim aracılığıyla mobil cihaza göndermek için tasarlanmıştır. Mobil cihaz ise geliştirilen arayüz aracılığıyla gösterge, kontrol ve kayıt cihazı olarak kullanılmıştır. Bu arayüz, Android ve IOS işletim sistemli bütün telefon ve tabletlerle uyumlu olarak çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Geliştirilen mobil cihaz kontrollü EKG holteri üç farklı modda çalışabilmektedir. Sinyallerin anlık olarak izlenilmesi gerektiği durumlarda EKG cihazı modu, 24-48 saat süreyle EKG sinyallerinin kaydedilmesi gerektiği durumlarda ise EKG holteri modu seçilmelidir. Sadece hastanın şikâyeti olduğu durumlarda ilgili düğmeye basılarak kayıt yapılması istenildiğinde ise olay kaydedici (event recorder) modu kullanılmalıdır. Mobil cihaz kontrollü EKG holteri pil ömrü, bluetooth bağlantısının sürekliliği ve ölçüm sonuçlarının güvenliği açısından test edilmiştir. Test sonuçları, bu üç farklı açıdan bakıldığında önerilen cihazın, klasik bir EKG holterinde bulunması gereken özellikleri karşılayabildiğini göstermiştir

REFERENCES

References: 

Atmel Corporation, (2016). http://www.atmel.com/
devices/atmega328p.aspx, (01.09.2016).
Babu, M., Raju, R. R., Sylvester, S., Mathew, T. M.,
ve Abubeker, K. M., (2016). Real time patient
monitoring system using LabVIEW parameters, 5,
3, 435-445.
Cooking Hacks, (2016a). https://www.cookinghacks.
com/ehealth-sensor-shield-biometricmedical-
arduino-raspberry-pi, (01.09.2016).
Cooking Hacks, (2016b). https://www.cookinghacks.
com/electrocardiogram-sensor-ecg-ehealthmedical,
(01.09.2016).
De Lucena, S. E., Sampaio, D. J., Mall, B., Meyer,
M., Burkart, M. A. ve Keller, F. V., (2015). ECG
monitoring using Android mobile phone and
bluetooth, Proceedings, 2015 IEEE International
Instrumentation and Measurement Technology
Conference, 1976-1980.
eMarketer, (2014). http://www.emarketer.com/
Article/ 2 – Billion – Consumers – Worldwide -
Smartphones-by-2016/1011694, (01.09.2016).
İlhan, İ., Yıldız, İ. ve Kayrak, M., (2016a).
Development of a wireless blood pressure
measuring device with smart mobile device,
Computer Methods and Programs in Biomedicine,
125, 94-102.
İlhan, İ., (2016b). Mobile device based test tool for
optimization algorithms, Computer Applications
in Engineering Education, DOI:
10.1002/cae.21747.
Net Applications, (2015). Desktop operating system
market share, Teknik Rapor.
Strategy Analytics, (2015). Global smartphone
shipments growth slows to 15 percent in Q2 2015,
Teknik Rapor.
Texas Instruments, (2016). http://www.ti.com/
product/CC2541 /description, (01.09.2016).
TUİK, (2015). Ölüm nedeni istatistikleri, Teknik
Rapor.
Yakut, O., Solak, S. ve Bolat, E. D., (2014).
Measuring ECG signal using e-Health Sensor
Platform, Proceedings, International Conference
on Chemistry, Biomedical and Environment
Engineering, 71-75.
Wu, M. J., Shieh, S. F., Liao, Y. L. ve Chen, Y. C.,
(2016). ECG measurement system based on
Arduino and Android devices, Proceedings, 2016
International Symposium on Computer,
Consumer and Control, 690-693.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com