You are here

ASİMETRİK FAKTÖRİYEL DENEYLERİN ORTOGONAL ANA ETKİ PLANLARININ ELDE EDİLMESİ ÜZERİNE BİR NOT

NOTE ON CONSTRUCTION OF ORTOGONAL MAIN EFFECT PLAN IN ASYMETRICAL FACTORIAL EXPERIMENT

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
A factorial experiment in which at least one of the factors has number of levels different from those of the other factors is called an asymmetrical or mixed factorial experiment. A general asymmetrical factorial experiment with n1 factors at s1 levels, n2 factors at s2 levels,..., nk factors at sk levels is denoted by S^.S"2..^ . The definition of main effects in the case of asymmetrical factorials does not pose any problems. Asymmetrical factorials are generally more useful in practice because of their flexible nature. Though it has not been possible so far to develop one unified method of obtaining orthogonal main effect plans for asymmetrical factorials of all types. In this article some procedures suggesting the use of the Hadamard matrices for developing the fractional factorial plans for asymmetrical factorial experiments have been studied and some orthogonal main effect plans have been built by using these procedures.
Abstract (Original Language): 
Bir faktöriyel deneydeki faktörlerden en az birinin seviye sayısı diğerlerinkinden farklı ise deney asimetrk ya da karma seviyeli deney olarak adlandırılır. Bir deneydeki n1 adet faktör s1 adet seviyeye, n2 adet faktör s2 adet seviyeye,... ve nk adet faktör sk adet seviyeye sahip ise genel bir asimetrik faktöriyel deney s"1 .s"2 •••s^ şeklinde tanımlanır. Asimetrik faktöriyel denemelerde ana etkilerin tanımında bir farklılık yoktur. Asimetrik faktöriyeller esnek bir yapıya sahip oldukları için pratikte daha faydalıdırlar. Asimetrik faktöriyellerin tüm tipleri için ortogonal ana etkileri elde eden tek bir yöntem mevcut değildir. Bu makalede asimetrik faktöriyel deneyler için kesirli faktöriyel planların oluşturulmasında Hadamard matrislerinin kullanımını öneren bazı prosedürler birlikte incelenmiş ve bu prosedürler kullanılarak bazı ortogonal ana etki planları oluşturulmuştur.

REFERENCES

References: 

ADDELMAN, S. (1962), "Orthogonal Main Effect Plans for Asymetrical Factorial Experiments", Technometrics, 4, 21-46.
AGRAWAL, V. ve A. DEY (1982), "A Note on Orthogonal Main Effect Plans For Asymetrical Factorials", Sankhya Ser. B, 44, 278-282.
CHACKO, A., DEY, A. ve G.V.S. RAMAKRISHNA (1979), "Orthogonal Main Effect Plans for Asymetrical Factorials", Technometrics, 21,
269-270.
DEY,
A
. ve G.V.S. RAMAKRISHNA (1977), "A note On Orthogonal Main Effect Plans", Technometrics, 19, 511-512.
DEY,
A
. (1985), Orthogonal Fractional Factorial Designs, New York: John Wiley&Sons.
HEDAYAT, A. ve W. D. WALLIS (1978), "Hadamard Matrices and their Applications", Annals of Statistics, 6, 1184-1238.
165
MARGOLIN, B. H. (1968), "Orthogonal Main Effect 2n.3m Designs and Two
Factor Interaction Aliasing", Technometrics, 10, 559-573.
NIGAM, A. K. ve V. K. GUPTA (1985), "Orthogonal Main Effect Plans Using Hadamard Matrices", Technometrics, 27, 37-40.
RAGHAVARAO, D. (1971), Constructions and Combinatorial Problems in Design of Experiments, New York: John Wiley&Sons.
WU, C. F. J. ve M. HAMADA (2000), Experiments Planning, Analysis, and Parameter Design Optimization, New York: John Wiley&Sons.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com