You are here

DEVRALMANIN DEVRALAN İŞLETMELERİN HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SERMAYE PİYASASI KURULU İZNİ İLE GERÇEKLEŞEN DEVRALMALARIN DEVRALAN İŞLETMELERİN HİSSE SENEDİ GETİRİ ORANLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

THE EFFECT OF ACQUISITION ON THE STOCK RETURNS OF ACQUIRING COMPANIES: EXAMINING THE EFFECT OF ACQUISITIONS OCCURED THROUGH THE PERMISSION OF CAPITAL MARKET BOARD ON THE STOCK RETURNS OF ACQUIRING COMPANIES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
A merger can be defined as the economical and legal integration of two or more firms. On the other hand, an acquisiton is the transfer of all asssets and liabilities of the target firm to the acquiring firm. In the literature, merger and acquisition concepts can be used interchangeably. Firms tend to merge for the sake of creating snergy, competitive advantage, diversification, increasing firm value etc. Mergers and acquisitions are sometimes in favour of acquiring firms' stock holders and sometimes target firms' stock holders. Merger gains change, depending on the type of the merger and form of payment. In this study, mergers that occured through the permission of Capital Market Board have been used for the analyses. Of the mergers which have the permission, acquiring firms that are listed on Istanbul Stock Exchange have been considered and postacquisition buy and hold abnormal returns and cumulative abnormal returns have been calculated. It is concluded that postacquisition abnormal returns aren't statistically significant. On the other hand, 1 month, 3 month, 6 month, 1 year and 2 year buy and hold abnormal returns and cumulative abnormal returns of the acquiring firms that use different payment methods are not statistically different from each other, on the basis of same return horizon. Two different methods of abnormal return calculation don't make any difference in postacquisition abnormal returns, either.
Abstract (Original Language): 
Birleşme, hukuki açıdan bağımsız, iki ya da daha fazla firmanın ekonomik ve hukuki yönden bütünleşmesini ifade eder. Satın alma ise, firmanın tüm aktif ve pasifleriyle birlikte satın alan firmaya devredilmesidir. Literatürde birleşme ve satın alma kavramları birbiri yerine kullanılmaktadır. Firmalar büyüme, sinerji yaratma, rekabet avantajı sağlama, çesitlendirme, firma değerini artırma gibi nedenlerle birleşmeye yönelirler. Birleşme ve satın almalar bazı durumlarda satın alan firma hissedarları, bazı durumlarda ise satın alınan firma hissedarları lehine olmaktadır. Birleşmeden elde edilen kazanç, birleşmenin türüne ve ödeme şekline bağlı olarak da değişmektedir. Bu araştırmada, IMKB'de işlem görüp, SPK izniyle satın alma işlemi gerçekleştiren 40 firmanın halka sunulan bilgileri doğrultusunda, satın alma sonrası elde tutma anormal getirileri ve kümülatif anormal getirileri hesaplanmıştır. Firmaların satın alma sonrası anormal getirilerinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca satın alan firmaların ödemede kullandığı dört yöntemin; satın alma sonrası 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık, 1 yıllık ve 2 yıllık elde tutma anormal getiri oranları ortalamaları ve kümülatif anormal getiri oranları ortalamaları açısından bir farlılık yaratmadığı belirlenmiştir. Anormal getirileri hesaplamada kullanılan yöntemlerin de satın alma sonrası getiriler de bir farklılık yaratmadığı belirlenmiştir.

REFERENCES

References: 

AGRAWAL, A., JEFFREY F. J. (2003), "Do Takeover Targets Underperform?
Evidence from Operating and Stock Returns", Journal of Financial and Quantitative Analysis, 38 (4), 721-746.
293
Levent Çıtak - Fatma Kaplan Yıldız
ANTONIOU, A., HUAINAN Z.
(2004)
, "Long-Run Post Takeover Stock Return: The Impact of Overlapping Return, Takeover Premium,and method of Payment, Centre for Empirical Research in Finance (CERF), Durham Business School, University of Durham, 1-24.
BARBER, B. M., JOHN D. L. (1997), "Detecting Long-Run Abnormal Stock Returns: The Empirical Power and Specification of Test Statistics", Journal of Financial Economics, 43, 341-372.
BEKÇİOĞLU, S., ÖZTÜRK M. VE KADERLİ Y (2004), "Kurulan İşbirliklerinin İMKB'ye Kayıtlı İzocam, Çelebi ve Netaş Firmalarının Hisse Senetleri Üzerindeki Etkisinin Ölçülmesi: Bir Olay Etüdü Denemesi", Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:21, 43-48.
BYUN, J., MICHAEL S. R. (2003), "Long-run Performance after Stock
Splits:1927
t
o 1996", The Journal of Finance, 58 (3), 1063-1085.
İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI, İMKB Şirketleri Aylık Fiyatlar ve Getiriler 1986-2001, Cilt II, , ss. 333.
LOUGHRAN, T., ANAND M. V.
(1997)
, "Do Long-Term Shareholders Benefit From Corporate Acquisitoins ?", The Journal of Finance, 52 (5), 1765-1790.
MITCHELL, M. L., ERIK S. (2000), "Managerial Decisions and Long-term
Stock Price Performance", Journal of Business, 73 (3), 287-329.
NAKİP, M. (2003), Pazarlama Araştırmaları, Teknikler ve (SPSS Destekli) Uygulamalar, 1. Baskı, Seçkin Yayınları.
TURAN, B., S. YILMAZ (2003), "Avrupa Birliği'nde İşletme Birleşme ve Satın Almalarının Hisse Senedi Fiyatları Üzerindeki Etkileri", VII. Ulusal Finans sempozyumu Bildiriler, 87-107.
RAU, P R., T. VERMAELEN
(1998), "Glamour, Value and the Post-acquisition Performance of Acquiring Firms", Journal of Financial Economics, 49, 223-253.
UENG, C. J. (1998), "Manager Incentive and Returns to Shareholders of Acquiring Firms", Review of Business, 1998, 19 (3), 27-30.
YILGÖR, A. G. (Ocak 2004), "Şirket Birleşme, Ele Geçirme ve Satın Alma İşlemlerinin Finansal Çerçevesi", Şirket Birleşmeleri, (Der:Haluk Sümer, Helmut Pernsteiner), 1. Baskı, Alfa Yayınları, 381-408.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com