You are here

TARİHİ KÖŞKLERİN YİYECEK–İÇECEK SEKTÖRÜNE KAZANDIRILMASI: BELTUR A.Ş. ÖRNEĞİ

INTRODUCTION OF HISTORIC MANSIONS TO THE FOOD AND BEVERAGE SECTOR: THE CASE OF BELTUR

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
What people need foremost outside their houses are accommodation and food and beverage services. Nowadays, food and beverage sector contains many establishments providing these services. These establishments differ from each other according to their goals, service capacity and scope of activity. Beltur, the Great Istanbul Training, Tourism and Health Investments Businesses and Trade Inc. operating in İstanbul, is an establishment servicing with the aim of historical mansions's introduction to the food and beverage sector. The main object of this study, conducted in Beltur Inc. establishments, is to examine the way historical mansions are being introduced to tourism sector and their contribution to food and beverage services. For the research, an on-site interview with Fatih Çınar, Food and Beverage Operations Director at the Headquarters of Beltur Inc., was made. The data acquired were analyzed by means of content analysis method.
Abstract (Original Language): 
İnsanların evleri dışındaki yaşamlarında ihtiyaç duydukları en önemli konular arasında konaklama ve yiyecek-içecek hizmeti yer almaktadır. Günümüzde yiyecek-içecek sektörü, bünyesinde yiyecek-içecek hizmeti veren birçok işletmeyi barındırmaktadır. Bunlar faaliyet alanlarına, amaçlarına ve hizmet kapasitelerine göre farklılık göstermektedir. İstanbul’da faaliyet gösteren Beltur Büyük İstanbul Eğitim Turizm ve Sağlık Yatırımları İşletme ve Tic. A.Ş işletmesi ‘Tarihi Köşklerin’ yiyecek- içecek sektörüne kazandırılması amacı doğrultusunda hizmet veren bir işletmedir. Beltur A.Ş. işletmelerindeki tarihi köşklerde yürütülen bu çalışmanın amacı; tarihi köşklerin yiyecek içecek sektörüne kazandırma şekilleri ve sektöre katkılarının araştırılmasıdır. Araştırma için Beltur A.Ş’nin yiyecek-içecek işletmeleri müdürü Fatih Çınar ile yüz yüze görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir.

REFERENCES

References: 

Beltur’un Genel Tanıtımı (2013). Beltur web sitesi. İndirilme Tarihi:
07.04.2013, http://www.beltur.com.tr/kurumsal.asp
Beyaz Köşk (2013). Beltur web sitesi. İndirilme Tarihi: 07.04.2013,
http://www.beltur.com.tr/beyaz-kosk.asp
Çadır Köşk (2013). Beltur web sitesi. İndirilme Tarihi: 07.04.2013,
http://www.beltur.com.tr/cadir-kosk.asp
Demirkol, Şehnaz ve Kutay, Oktay (2004). Turizm Politikalarına Alternatif
Yaklaşımlar. Sakarya: Sakarya Kitabevi.
Hıdiv Kasrı (2013). Beltur web sitesi. İndirilme Tarihi: 07.04.2013,
http://www.beltur.com.tr/tum-koskler.asp
Josiam, Bharath M., Mattson, Melissa ve Sullivan, Pauline (2004). The
Historaunt: Heritage tourism at Mickey’s Dining Car. Tourism
Management, 25, 453-461.
Kılınç, Olcay ve Çavuş, Şenol (2010). Yiyecek-İçecek Sektörüne Genel
Bakış. Yıldız, Ertan (ed.), Restoran İşletmelerine Giriş. Ankara:
Detay Yayıncılık.
Koçak, Nilüfer (2012). Yiyecek-İçecek Hizmetleri Yönetimi. 6. Baskı.
Ankara: Detay Yayıncılık.
Küçük Çamlıca Köşkü (2013). Beltur web sitesi. İndirilme Tarihi:
07.04.2013, http://www.beltur.com.tr/kucuk-camlica-kosku.asp
Malta Köşkü (2013). Beltur web sitesi. İndirilme Tarihi: 07.04.2013,
http://www.beltur.com.tr/malta-kosku.asp
Maviş, Fermani (2005). Mönü Planlama Tekniği. Eskişehir: Anadolu
Üniversitesi Yayınları.
Turgay Bucak ve Esin Özkaya
180
Öney, Hüseyin (2010). Yemek Hizmet İşletmelerinde (Catering
İşletmeleri) Geleneksel ve Pişir-Soğut Üretim Sistemlerinin
Karşılaştırılması. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi.
Pembe Köşk (2013). Beltur web sitesi. İndirilme Tarihi: 07.04.2013,
http://www.beltur.com.tr/pembe-kosk.asp
Sarı Köşk (2013). Beltur web sitesi. İndirilme Tarihi: 07.04.2013,
http://www.beltur.com.tr/sari-kosk.asp
Sökmen, Alptekin (2011). Yiyecek ve İçecek Yönetimi ve İşletmeciliği.
6.Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık.
Su Köşkü (2013). Beltur web sitesi. İndirilme Tarihi: 07.04.2013,
http://www.beltur.com.tr/su-kosku.asp
Türksoy, Adnan (2007). Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Yönetimi. 3. Baskı.
Ankara: Turhan Kitabevi.
Yılmaz, Özgür, Yılmaz, Yaşar ve Yılmaz, Özer (2013). Yiyecek-İçecek
İşletmeciliği. 1. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com