You are here

İZMİR-MENDERES POMZA CEVHERİNİN BAZI TÜR MERMERLERİN AŞINDIRILMASINDA ABRASİV OLARAK KULLANIMI

THE USE OF IZMIR-MENDERES PUMICE ORE AS AN ABRASIVE FOR ABRADING OF SOME MARBLES

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
In this research, it has been investigated that Menderes (Izmir) pumice ore can be used as an abrasive for abrading of Mugla white and Ege Beige marbles. It was found that the abrading of marbles possessed to similar chemical properties but different mineralogical structures and hardness scales were provided by Menderes pumice used as abrasive. It was determined that the optimum particle size fraction was -0,5+0,3 mm according to the results of abrading tests carried out with classified Menderes pumice ore. Low loss with abrading scales in terms of reducing of thickness and volume were produced due to the abrading of Ege Beige samples having more hardness to Mugla White with classified pumice ore.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada, aşındırıcı (abrasiv) olarak İzmir-Menderes yöresi pomza cevherinin kullanılmasıyla, Muğla Beyaz ve Ege Bej mermerlerinin aşındırılabilirliği araştırılmıştır. Menderes pomzasının, benzer kimyasal özellikte ancak farklı mineralojik yapıda ve sertlikteki mermerlerin aşındırılmasında abrasiv olarak kullanılabileceği belirlenmiştir. Sınıflandırılmış Menderes pomza cevheri kullanılarak her iki mermer örneğine yapılan aşındırma testlerinde, Menderes pomza cevherinin optimum tane boyutunun -0,5+0,3 mm fraksiyonu olduğu belirlenmiştir. Muğla Beyaz mermer örneğine göre daha sert olan Ege bej mermer örneğinin, sınıflandırılmış Menderes pomza cevheri ile aşındırılmasıyla kalınlık ve hacim azalması yönünden daha düşük aşınma kaybı değerleri elde edilmiştir.
32-43

REFERENCES

References: 

Aksay Kılınç, E., (2005): İzmir-Menderes Yöresi Pomza Cevherinin Kullanımına Yönelik
Teknolojik Özelliklerinin Araştırılması, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,
Doktora Tezi, s278, İzmir.
Anonim, (1977): “Pumice, A Dual Role in Industry”, Industrial Minerals, p.15-27.
Ceylanoğlu, A., Görgülü, K., (2001a): “Bazı Mermer Birimlerinin Malzeme ve Yüzey
Aşındırma Özelliklerinin ve Aralarındaki İlişkilerin Belirlenmesi”, (Ed.) E.Ünal, B.Ünver,
E.Tezcan, Türkiye 17.Uluslararası Madencilik Kongresi, s.239-246, Ankara.
Ceylanoğlu, A., Görgülü, K., (2001b): “Zile Bej ve Gök mermer birimleri için birim yüzey
aşındırma ve cilalama maliyet analizi”, Madencilik, s.28-38.
Chang, L.L.Y., (2002): “Industrial Mineralogy”, Minerals, Processes and Uses, Prentice-
Hall, Inc., New Jersey.
Deniz, V., (2005): “Pomzanın Ufalanma Özelliği ve Çok İnce Pomzanın Kullanımı”, (Ed.)
L.Gündüz ve V.Deniz, 2. Pomza Sempozyumu, s.51- 61, Isparta.
DPT, (2001): “Genel Endüstri Mineralleri IV, Bentonit, Barit, Diatomit ve Aşındırıcılar”,
8. Beş Yıllık Kalkınma Planı, Madencilik Özel İhtisas Komisyonu Endüstiyel
Hammaddeler Alt Komisyonu Çalışma Grubu Raporu, s.59-64, DPT: 2621-ÖİK 632,
Ankara.
Geitgey, R.P., (1994): “Industrial Minerals and Rocks”, 6. th Edition, Society for Mining,
Metalurgy and Exploration, Inc. Littleton, p.803-813, Colorado.
Görgülü, K., Ceylanoğlu, A., (2001 a): “Bazı Mermer Birimlerinde Değişik Koşullarda
Gerçekleştirilen Laboratuar Yüzey Aşındırma Deney Sonuçları ve Değerlendirilmesi”,
(Ed.) E.Ünal, B.Ünver, E.Tezcan, Türkiye 17. Uluslararası Madencilik Kongresi,
s.229-238, Ankara.
Görgülü, K., Ceylanoğlu, A., Durutürk, Y.S., Arpaz E., (2008): “Değişik Mermer
Birimlerinin Sürekli Aşındırma ve Cilalama Aşamalarında Pürüzlülük ve Parlaklıklarının
İncelenmesi”, (Ed.) M.Ersoy, L.Yeşilkaya, A.L.Dinçer, Türkiye 6. Mermer ve Doğaltaş
Sempozyumu, s.413-422, Afyonkarahisar.
Gündüz, L., Sarıışık, A., Tozaçan, B., Davraz, M., Uğur, İ. ve Çankıran, O. (1998): “Pomza
Teknolojisi (Pomza Karakterizasyonu)”, (Ed.) L.Gündüz, Cilt 1, s.285, Isparta.
Güzel, Ö., Gündüz, L., (2001): “Mermer Silim Hatlarında Kullanılan Silim Taşları-Alternatif
Matriks Form Analizi”, Türkiye 3. Mermer ve Doğaltaş Sempozyumu, s.249-263,
Afyonkarahisar.
Onargan, T., Köse, H., Deliormanlı, A. (2005): “Mermer”, TMMOB Maden Mühendisleri
Odası Yayını, No:95, ISBN 975 395 847-1, İzmir.
Özkan, Ş. G., Twicer, G., (2001): “Pomza Madenciliğine Genel Bir Bakış”, 4. Endüstriyel
Hammaddeler Sempozyumu, s.200-207, İzmir.
Sarıışık, A., Şahin, B., (1997): “Isparta Pomzasının Aşındırma-Parlatma Karakteristiğinin
İrdelenmesi”, 1. Isparta Pomza Sempozyumu, s.53-61, Isparta.
Sarıiz K., Nuhoğlu İ. (1992): “Endüstriyel Hammadde Yatakları ve Madenciliği”, Anadolu
Üniversitesi Yayını, Eskişehir.
Sezgin, M., Davraz, M., Gündüz, L., (2005): “Pomza Endüstrisine Sektörel Bakış”, (Ed.)
L.Gündüz ve V.Deniz, 2. Pomza Sempozyumu, Isparta.
TS 699, (1987): “Yüzey Kaplama Taşlarında Yapılan Fiziksel, Kimyasal ve Jeomekanik
Testlerin Yapılışı”, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com