You are here

ADNAN MENDERES HAVAALANI YOLCU VE YÜK TALEPLERİNİN DEĞİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

AN INVESTIGATION BASED ON PASSENGER AND FREIGHT DEMANDS VARIATION OF ADNAN MENDERES AIRPORT

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Izmir is one of the most important industrial and commercial center of Turkey. In recent years with the increasing volume of tourism the city has become a significant city of the country. After 2003, by the promotion of civil aviation and the increasing demands for air transportation Izmir has become one of the most important air transportation center. With the increasing in socio–economic standards, transportation habits of people have also changed. The changing in the passenger and freight transport for the future has become one of the most important issues for İzmir/Adnan Menderes Airport. In this study, the changes in passenger and freight values have investigated with socio–economic data. The results have shown that, passenger and freight values have a significant relation with Gross Domestic Product (GDP). There is a similar relation between the values of import, export and air freight transportation. The number of total vehicle and the number of passenger – freight have also significant relation. By this way, all these data have been able to use to determine the future demand of the airport.
Abstract (Original Language): 
İzmir, ülkenin en önemli sanayi ve ticaret merkezlerinden biri olmasının yanısıra son yıllarda artan turizm hacmiyle de oldukça önemli bir merkez haline gelmiştir. Özellikle 2003 yılından sonra sivil havacılığın teşvik edilmesi ve artan talepler doğrultusunda hızla gelişen havayolu taşımacılığında İzmir/Adnan Menderes Havaalanı önemli bir konumdadır. Sosyo–ekonomik kalkınma, bireylerin ulaşım alışkanlıklarının değişmesine neden olmuş ve havaalanları için yıllara bağlı olarak sosyo– ekonomik veriler doğrultusunda yolcu ve yük taşımacılığında nasıl bir değişim olacağı önem arz eden bir konu haline gelmiştir. Çalışma kapsamında, İzmir/Adnan Menderes Havaalanı yolcu ve yük sayısındaki değişimler, sosyo –ekonomik göstergeler ile incelenmiştir. Çalışmalar sonucunda yolcu ve yük değerlerinin özellikle Gayrisafi Yurtiçi Hasıla ile yakından ilişkili olduğu görülmüştür. İthalat ve ihracat verileri ile havayolu yük taşımacılığının, araç sayısı ile yolcu ve uçak sayısının ilişkili olduğu ve bu nedenle havalanına gelecekteki taleplerin hesaplanmasında kullanılabilecekleri anlaşılmıştır. Ayrıca, iç hatlardaki yüksek doluluk oranı dış hatlarda yakalanamamakta, İzmir’in uluslararası uçuş olanaklarının geliştirilmemesi durumunda dış hatlar terminalinin kapasitesinin çok altında hizmet vermeye devam edeceği belirlenmiştir.

REFERENCES

References: 

DHMİ (2009), Yıllık İstatistiki Uçak ve Yolcu Verileri, http://www.dhmi.gov.tr
Şeker F. (2004) Hava Trafiği. Dokuz Eylül Üniv. Mühendislik Fak. Ulaştırma ABD Bitirme
Projesi.
TÜİK (2009), Bölgesel İstatistikler: 2001 Yılı Cari Fiyatlarına Göre Kişi Başına Düşen
GSYH, http://tuikapp.tuik.gov.tr
Ulaştırma Bakanlığı (2009), 2002’den 2008’e Sivil Havacılık, T.C. Ulaştırma Bakanlığı, Sivil
Havacılık Genel Müdürlüğü, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com