You are here

BAKIR İÇEREN DEMİR CEVHERİNİN MANYETİK AYIRMA VE FLOTASYON İLE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ

BENEFICIATION OF A COPPER CONTAINING IRON ORE BY USING MAGNETIC SEPARATION AND FLOTATION

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, beneficiation of a high amount of copper containing iron ore by using a combination of different concentration methods was investigated. The ore sample contains copper and iron minerals which are both important in economic terms. The results of the experimental studies including magnetic separation after grinding the ore below 63 micron particle size showed that it is technically possible to obtain an iron concentrate containing 69,5% Fe which is suitable for using in the production of direct reduction pellets. Cu and S grades of the iron concentrate reduced below the critical concentrations by the application of magnetic separation. The yield and recovery values of the iron concentrate was found to be as about 65% and 91% respectively. The experimental work has implied that it is likely to obtain a copper concentrate assaying about 25% Cu with about 80% recovery by the application of flotation to the tailings of magnetic separation process.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada yüksek oranda bakır içeren bir demir cevherinin farklı yöntemlerin bir arada kullanılması ile zenginleştirilebilirliği araştırılmıştır. Söz konusu cevherin içerisindeki bakır ve demir minerallerinin her ikisi de ekonomik olarak önem taşımaktadır. Numuneler üzerinde yapılan çalışmalar sonucu, 63 mikron altına öğütme ve düşük akı yoğunluklu tambur tipi yaş manyetik ayırıcıların kullanılması ile doğrudan redüksiyon peletlik konsantre özelliklerinde % 69,5 Fe içeren bir demir konsantresinin üretiminin teknik açıdan mümkün olduğu sonucuna varılmıştır. Manyetik ayırma işlemiyle üretilen demir konsantresi içerisindeki Cu ve S elementlerinin tenörleri kabul edilebilir sınırların altına çekilebilmiştir. Konsantre ağırlık verimi % 65, Fe verimi ise % 91 civarında gerçekleşmiştir. Yapılan çalışmalar manyetik ayırıcı artıklarına uygulanacak flotasyon işlemi sonucunda % 23 civarında bakır içeren bir konsantrenin % 80 civarı verim değerleri ile üretilebilmesinin mümkün olduğunu göstermiştir.

REFERENCES

References: 

Çilingir, Y. (1996): “Metalik Cevherler ve Zenginleştirme Yöntemleri”. İzmir: D.E.Ü
Mühendislik Fakültesi Basım Ünitesi.
Ericsson M., Löf A. (2009): “China to dictate iron ore pace-reports article”, Mining Journal,
10/07/09.
Maden Mühendisleri Odası, (2009): “Demir Raporu” Ankara: TMMOB Maden Mühendisleri
Odası.
IISI, (2007): “Steel Statistical Yearbook”, Brussels: International Iron and Steel Institute.
USGS, (2009) “Iron Ore-Mineral Commodity Summaries”, U.S. Government Printing Office,
St. Louis, s.80-82.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com