You are here

BİLGİSAYARDA BİR GİYSİ TASARIM PROGRAMI OLUŞTURULMASI

DEVELOPMENT OF A COMPUTER AIDED GARMENT DESİGN PROGRAM

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Clothing plants in our day do not still archive the data related to the products they have already produced or file them in computer. In this situation when they wish to produce a new product the preliminary calculations related to that product take a long time and thus they keep their customers in waiting. In this work a programme package has been prepared in order to help clothing plants in the process of product design and order acceptance. By this programme the firms may easily file the information at hand, and in the case of a new product design and production, they will prepare the production data by making use of similiar product produced priorily.
Abstract (Original Language): 
Günümüzde konfeksiyon işletmeleri hala ürettikleri ürünlerle ilgili verileri ellerinde tutmamakta veya bilgisayara aktarmamaktadırlar. Bu durumda yeni bir ürün üretmek istediklerinde bu ürün ile ilgili ön hesaplama yapmaları uzun zaman almakta ve alıcıları bekletmektedirler. Bu çalışmada konfeksiyon işetmelerine tasarım ve sipariş kabul sürecinde yardımcı olabilmek amacı ile bir paket program hazırlanmıştır.Bu program yardımıyla işletmeler ellerindeki üretim ve tasarım ile ilgili parametreleri kolaylıkla bilgisayarda arşivleyebilecekler ve yeni bir ürün tasarımı ve üretimi durumunda daha önce üretilmiş olan benzer modellerin verilerinden yararlanarak yeni ürünün verilerini hızlı ve bilinçli biçimde oluşturabileceklerdir

REFERENCES

References: 

Assyst, “CAD Sistemi Katalogları”.
Coats, “Dikişİpliği Kataloğu”.
Info Tech, “Giysi Paket Programı Katalogları Lectra”, CAD System Katalogları.
Öndoğan Z., (1988); “Kadın Dış Giysilerinde Model, Konstrüksiyon, Kalite ve Maliyet
Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, EÜ Fen Bilimleri Enstitüsü,
Tekstil Müh. AnaBilim Dalı, İzmir.
Sentez, Konfeksiyon paket programı Katalogları.
Wintex, Konfeksiyon paket programı Katalogları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com