You are here

ÇAĞDAŞ MÜHENDİSLER YETİŞTİRMEK İÇİN METODİK KONSTRÜKSİYON DERSİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM

A NEW APPROACH CONSIDERING RECENT DEVELOPMENTS IN METHODICAL DESIGN COURSE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Before professional engineering life of student, to increase knowledge and experience level of them, the methodical design course was reviewed. Teamwork experience, to improve the ability of problem solving, and realistic design simulation could be enumerated among the aims of the study. In this article, this work was presented.
Abstract (Original Language): 
Profesyonel mühendislik hayatlarına atılmadan önce mühendis adayı öğrencilerin bilgi ve tecrübe seviyelerini arttırmak amacıyla Metodik Konstrüksiyon dersinde bir çalışma yapılmıştır. Çalışmanın amaçları arasında; takım çalışması tecrübesi, problem çözme yeteneğinin arttırılması ve gerçeğe yakın tasarım simülasyonu sayılabilir. Bu yayında bu yıl ilk kez yapılan bu çalışma tanıtılacaktır.

REFERENCES

References: 

Albers A., Birkhofer H. (1997): “Workshop: Die Zukunft der Maschinenelemente“,
Heiligenberg Manifest.
Babalık F.C. (1997): “Makine Elemanları ve Konstrüksiyon Örnekleri” Cilt 1., Uludağ
Üniversitesi Yayınları, No. 17, 362 s., Bursa.
Pahl, G.; Beitz, W. (1997): “Konstruktionslehre”, 4. Baskı, Springer.
Tümiş S. (1997): “Bütünsel Beyin Teknolojisi ile Üniversitelerde ve Kuruluşlarda Eğitim ve
Yönetim Kalitesinin Arttırılması ve Başarı Stratejilerinin İnsan Kaynakları Potansiyeli
Üzerine Kurulması”, ULIBTK’97, 11. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Edirne, s.
5-14.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com