You are here

MOBİL CİHAZLAR İÇİN EPUB STANDARDINDA MÜFREDAT DERS İÇERİK ÜRETİMİ

PRODUCTION EPUB STANDARD CURRICULUM COURSE CONTENT FOR MOBILE DEVICES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Purpose of this study is, convert to curriculum textbooks' to ePub standard e-books for use in mobile devices which is growing rapidly in World, for speed up the learning processes in education. With some research datas, -the use of tablet computers will gradually increase and they will use more than computers- clearly describes ePub standard's will occupy the place in our lives. Within a few years, the widespread use of mobile devices, increasing speed and use of internet changed reading habits and educational perspectives. Especially, in higher education institutions’ education system which are use information and communication Technologies all activities and processes carried out with technological infrastructure. Course contents which use in this education method, are used as an e-book. ePub came into existence in 2007 with fluency of text, font sizing and add description features. Enhanced e-books with ePub 2.0 standard can be accessed from anywhere -at home or school outside- with mobile devices. For this purpose, a new method developed and a real application has done by examining ePub format e-books’ production methods for production and publication of the ePub format for a curriculum’s all courses.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı; eğitim alanında öğrenme süreçlerini hızlandırmak üzere müfredat ders kitaplarını, dünyada hızla yaygınlaşmakta olan mobil cihazlarla kullanmak üzere ePub standartlı e-kitaplara dönüştürülmesidir. Tablet bilgisayar kullanımının giderek artacağı ve bilgisayardan daha fazla kullanılacağına dair araştırmalar, ePub standardının hayatımızda kaplayacağı yeri net bir şekilde anlatmaktadır. Birkaç yıl içinde mobil cihaz kullanımının yaygınlaşması, internet hızının ve kullanımının artması, okuma alışkanlıklarını ve eğitim anlayışını değiştirmiştir. Özellikle bilgi ve iletişim teknolojileriyle eğitim yapan yükseköğretim kurumlarının verdiği eğitim sisteminde bütün faaliyet ve süreçler teknolojik altyapıyla yürütülebilmektedir. Bu eğitim yönteminde kullanılan ders içeriği, e-kitap olarak kullanılmaktadır. ePub; metnin akıcılığı, font boyutlandırılabirliği ve açıklama ekleyebilme gibi özelliklere sahip olarak 2007 yılında ortaya çıkmıştır. ePub 2.0 standardıyla zenginleştirilmiş e-kitap, mobil cihazlar kullanarak ev ve okul dışında her yerden erişilebilecek şekilde kullanılabilmektedir. Bu amaçla, ePub formatlı e-kitabın üretim yöntemleri incelenerek bir müfredatın bütün derslerinin ePub formatlı olarak üretimi ve yayınlanması için bir yöntem geliştirilerek gerçek bir uygulaması yapılmıştır.

REFERENCES

References: 

Dorinsight, 2012. Haziran 2012 Tablet PC Araştırması.
http://www.dorinsight.com/content/img/bultenler/2012/201206DORinsight_Ha...
masi_Basin_Bulteni.pdf
Freese, E. 2011. Breaking it Down: the ePub 3 Spec. http://www.digitalbookworld.com/2011/breaking-it-down-theePub-
3-spec/
Gartner, (2013a). Gartner Says Smartphone Sales Grew 46.5 Percent in Second Quarter of 2013 and Exceeded Feature
Phone Sales for First Time. http://www.gartner.com/newsroom/id/2573415
Gartner, (2013). Gartner Says Worldwide PC, Tablet and Mobile Phone Combined Shipments to Reach 2.4 Billion Units in
2013. Gartner, Inc. http://www.gartner.com/newsroom/id/2408515
Gartner, (2012). Gartner Says Worldwide Media Tablets Sales to Reach 119 Million Units in 2012.
http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1980115
IDPF, 2013. International Digital Publishing Forum. http://idpf.org/epub
Nielsen, 2013. The Mobıle Consumer, A Global Snapshot. February 2013. http://change-corp.com/wpcontent/
uploads/2013/09/mobile-consumer-report-2013-130327031900-phpapp02.pdf
Özoğlu Y., Kaysi F., Özoğlu F. (2013). "Öğrenim Sürecinde Epub Kullanımı İle Öğretmenlere Sunduğu İmkanların
Değerlendirilmesi", International Perspectives on New Aspects of Learning in Teacher Education- Building Bridges
Conference, 2-4 Ekim 2013, pp.103
Özoğlu, Y. (2006). Devre Analizi Ders Kitabı.
Wikipedia, 2013. Comparison of e-book readers. https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_e-book_readers

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com