You are here

YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME SÜRECİNİN BAŞARISINDA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (Original Language): 
Son on yıldır pazar ve teknolojideki değişim hızı önemli ölçüde artmıştır. Firmaların yeni ürün geliştirme (YÜG) kapasiteleri ve yetenekleri günümüz gelişen ve değişen dünyasında rekabetçi başarıda odak noktası haline gelmiş ve yeni ürün geliştirme kavramı firmaların başarılarının anahtarı olarak gösterilmiştir. Bu araştırmanın amacı yeni ürün geliştirmede etkili olan faktörleri ve bu faktörlerin önem düzeylerini belirleyerek firmalara yol göstermektir. Bu amaçla tesadüfi olamayan örnekleme metotlardan gayeli (keyfi) örnekleme yöntemiyle belirlenen 59 firmaya hazırlanan araştırma anketi e-mail yoluyla uygulandı. Araştırma sonucunda anket uygulanan firmalardan mobilya ve gıda sektöründe çalışanların, pazar payı yüksek ve çalışan sayısı fazla olanların yeni ürün geliştirmede daha başarılı oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca yeni ürün geliştirme faktörlerinin yeni ürün geliştirme başarısı ile pozitif korelasyon içinde olduğu bulundu.

REFERENCES

References: 

BOBROW, E. E. (1997), The Complete Idiot’s Guide to New Product
Development, Macmillan, New York.
BOWEN, H. K., CLARK, K. B., HOLLOWAY, C. A. and H. KENT (1994), The
Perpetual Enterprise Machine: Seven Keys to Corporate Renewal
Through Successful Product and Process Development, Oxford
University Press, New York.
BÜYÜKÖZKAN, G. ve A. BAYKASOĞLU (2004),“Yeni Nesil Ürün Geliştirme
Yönetimi”, YA/EM'2004 - Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği -
XXIV Ulusal Kongresi, 15-18 Haziran 2004, Gaziantep – Adana.
CHORDA, M. I., GUNASEKARAN, A. and L. B. ARAMBURO (2002), “Product
Development Process in Spanish SMES: An Empirical Research”,
Technovation, 22(5), pp.301–312.
GONZALEZ, F. J. M. and T. M. B. PALACIOS (2002), “The Effect of New
Product Development Techniques on New Product Success in Spanish
Firms”, Industrial Marketing Management, 31, pp.261-271.
HUANG, G. Q., MAK, K. L and P. K. HUMPHREYS (2003), “A New Model of
The Customer–Supplier Partnership in New Product Development”,
Journal of Materials Processing Technology, 138 (1-3), pp.301-305.
KOTLER, P. (1991), Marketing Management: Analysis, Planning,
Implementation and Control, 7th ed. Prentice Hall, Inc, New Jersey.
LEENDERS R. T. A. J., ENGELEN J. M. L. and J. KRATZER (2003), “Virtuality,
Communication, and New Product Team Creativity: A Social NetworkPerspective”, Journal of Engineering and Technology Management, 20,
pp. 69-92.
ROSENAU, M. D. and J. J. MORAN (1993), Managing the Development of New
Products: Achieving Speed and Quality Simultaneously through
Multifunctional Teamwork, Van Nostrand Reinhold, New York.
SANDERS, N. R. and K. B. MANRODT (1994), “Forecasting Practices in US
Corporations: Survey Results”, Interfaces, 24 (2), pp.92–100.
ULRIKE, B. (2000), “Innovative Versus Incremental New Business Services:
Different Keys for Achieving Success”, Product Innovation
Management, 18, pp.169-187.
VARELA, J. and L. BENITO (2004), “New Product Development Process in
Spanish Firms: Typology, Antecedents and Technical/Marketing
Activities”, Technovation, 2004, In Press.
YANG, J. and L. YU (2002), “Electronic New Product Development: A
Conceptual Framework”, Industrial Management and Data Systems,
102 (4), pp.218-225.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com