You are here

ÇİVİYAZISI VE ÇİN’İN FAL YAZITLARI

THE CUNEIFORM SCRIPT AND ORACLE BONE SCRIPTS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The invention of writing is one of the most significant steps of mankind approaching civilization. Throughout history, various cultures have developed different kind of writing systems. Cuneiform Script, Hieroglyph and Chinese Script are the most important writing systems. The Cuneiform Script was invented by the Sumerians who lived in Mesopotamia towards the end of B.C 4000. Even though it was embraced by many folk in ancient Asia Minor that had various spoken languages, this script has not survived until the present.Oracle Bone Scripts are the oldest known writing system in Chinese. The Chinese Script was formed as the Oracle Bone Script symbols evolved through time. For this reason, the Oracle Bone Scripts convey the foundation of today’s Chinese Script and symbols. The analysis of the early Cuneiform Script and Oracle Bone Scripts shall support this piece of work.
Abstract (Original Language): 
Yazının icadı, insanoğlunun uygarlaşmaya başlamasının önemli aşamalarından biridir. Tarih boyunca farklı kültürler, farklı yazı sistemleri oluşturmuştur. Çiviyazısı, Hiyeroglif ve Çin yazısı bunların önemli örneklerindendir. Çiviyazısı M.Ö. 4000’li yılların sonlarında Mezopotamya’da yaşamış olan Sümerliler tarafından icat edilmiştir. Eski Önasya’da farklı diller konuşan halklar tarafından da benimsenmiş ama günümüze kadar gelememiştir. Fal Yazıtları, Çince’nin bilinen en eski yazı sistemidir. Fal Yazıtlarındaki imlerin zaman içinde gelişmesiyle günümüzde kullanılan Çin yazısı formuna ulaşılmıştır. Bu yüzden Fal Yazıtlarına şu anki Çin yazısının ve imlerin temelidir diyebiliriz. Bu çalışmada, çok eskiye dayanan Çiviyazısı ve Fal Yazıtları ele alınarak incelenmeye çalışılmıştır.

REFERENCES

References: 

Çığ, Muazzez İlmiye, Ortadoğu Uygarlık Mirası-1, Kaynak Yayınları, İstanbul 2008.
Faulmann, Carl, Yazı Kitabı, çev. Itır Arda, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2001.
Friedrich, Johannes, Kayıp Yazılar ve Diller, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul 2000.
Hırçın, Selen, Çiviyazısı, Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Yayınları:2, İstanbul 1995.
Jeans, Georges, Yazı İnsanlığın Belleği, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2002.
Kramer, Samuel Noah, Sümerler, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2002.
Lu, Jiefeng, “Xiexing Wenzi Yu Jiaguwen De Shili Bijiao Yanjiu”, Yishu Sheji Luntan, 2005.
Nafiz, Aydın, Sümerce Dilbigisi, Antalya 2000.
Pulhan, Gül, “Yakındoğu’da Yazının Ortaya Çıkışı”, Toplumsal Tarih Dergisi, Tarih Vakfı, İstanbul 2003.
Shen, Zhiyu, “Jiaguwen Jiangshu”, Shanghai Shudian Chubanshe, Shanghai 2002.
Wang, Yuxin, “Zhongguo Jiaguwen Xue”, Shanghai Renmin Chubanshe, Shanghai 2009.
http://turkish.cri.cn/chinaabc/chapter14/chapter140102.htm (erişim tarihi: 31.07.2014)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com