You are here

ORTADOKSLUK ZAVİYESİNDEN YAHUDİLİK, HİRİSTİYANLIK VE İSLAM ARASINDA DİYALOG.

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (Original Language): 
Dinlerarası diyalog bizim için başlıca kaygılardan biridir, çünkü, barışa ve adalete susamış rmlietimiz için, barış alanım gerçekleştirmenin tek vasıtasını diyalog teşkil etmektedir. Dinlerarası diyalog çok önemlidir ve dünyadaki kültürel barış ihtiyacına inananların cevap veımesinin vasıtasını teşkil etmektedir. Bütün dinler ve bilhassa yahudilik, Hıristiyanlık ve İslâmiyet gibi üç monotist din, barışın ve adaletin, Tanrının insanlara lütfü olduğunun bilincindedir. Çoğu zaman din savaşlarına çağrılmış olan dinlerin, dogmatik bir temeli yoktur. Her halükarda politika, dinlerin günah keçisi rolü oynama durumunda bulunduğu, milli ve milletlerarası çekişmelerin temelidir. Bununla beraber, savaşın düşmanlığı teşkil ettiği ve onun köldinün tanrıda olmadığını üç dinde kabul etmiştir.