You are here

Hüseyin Cemal, Yeni Harb: Başımıza Tekrar Gelenler: Edirne Harbi, Muhasarası, Esâret ve Esbâb-ı Felâket, hzl. Aziz Korkmaz, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2014, 9751627285, 327 s.

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/ 10.16947/fsmiad.23622
Author Name
Abstract (Original Language): 
1912-1913 Balkan Harbi, Osmanlı Devleti’nin Rumeli’yi tamamen kaybetmesi ve Modern Türkiye’nin kurulmasında bir dönüm noktası oldu. Askeri uzmanlarca Balkan Harbi Türk Askeri tarihi açısından incelenmeye en değer süreçlerden biridir. Harbin kaybedilmesine sebep, sadece askeri harekâttaki zafiyet olmayıp; bunun öncesinde ve sonrasında siyasi otorite ile bağlantılı olması da etkilidir. Eğer tarihten amaç ders alarak hataları tekrar etmemekse, uzmanların söylediği gibi Balkan Harbi bunun en iyi örneğidir. Ancak geçtiğimiz 2012-2013, Balkan Harbinin 100. Yılı olmasına rağmen bu döneme dair araştırmalarda tatmin edici sonuçlar ortaya çıkmadı. Yapılan uluslararası sempozyumlar malumu ilan etmekten öteye geçmedi. Yeni yayın neşriyatı ise bir elin parmağını geçmedi. Buna rağmen bazı yayınevleri, Balkan Harbinde yer almış ve bu konuda temel referans olan ve baskısı tükenen hatıraları tekrar bastılar. Dergilerin 100. Yılı sayıları da iddialı olmalarına rağmen Balkan Harbine dair genel bir değerlendirmeden öte yayın yapamadılar. Konunun yeterince araştırılmamasının sebebi, ilk başta duygusal olarak Balkan Harbi yenilgisi ile açıklanabilir. Ancak üzülerek söylemek gerekir ki; bu konuların yeterince araştırılmamasının sebebi; tarihçilerin Balkan Harbinin henüz ne ifade ettiğinin farkına varamamalarıdır. Yoksa bu konunun araştırılmama sebebi; kaynak yetersizliğine sığdırılamaz. Balkan Harbi sürecinde ve sonrasında bu döneme ait hatıralar ilgili kişiler tarafından yazılmıştır. Özellikle, yabancı savaş muhabirlerinin yazdıkları ile Türk Basınında yazılanlar çok güzel bir şekilde mukayese edilebilir. Öte yandan savaşta son derece önemli rol üstlenen komutanların yazdıkları hatıralar da savaşın anlaşılmasında bir o kadar önemlidir.