You are here

15 Temmuz Hakkında Yazılmış Hikâyelerden Güray Süngü’nün “Gece” sini Tahlil Denemesi

An Analysis of Güray Süngü’s “Gece” One of the Original Stories Written About the 15 July Coup Attempt

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.16947/fsmia.323377

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
After the 15 July 2016 coup attempt in Turkey many stories were written about it. One of those stories is Güray Süngü’s “Gece” which is an original one among those stories. Written as a situation story “Gece” deals with the early hours of the 15 July coup attempt. The first moments of the resistance of Turkish people against the coup attempt is explained from the main character’s perspective.
Abstract (Original Language): 
15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye’de gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ardından, darbe girişimini konu alan bir çok hikâye yazılmıştır. Bu hikâyelerinden Güray Süngü’nün “Gece” adlı hikâyesi özgün bir niteliğe sahiptir. Kesit hikâye türünde yazılmış olan “Gece”, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün ilk saatlerini ele alır. Ana karakterin bakış açısıyla, darbe teşebbüsü karşısında Türk halkının gösterdiği direnişin ilk anları aktarılır.

REFERENCES

References: 

Andı, Fatih, “15 Temmuz’u Anlatmak”, Üsküdar, sayı 3, 2016.
Ayçil, Ali, “Roman İnsanlığın Ortak Dili”, Dergâh, sayı 322, 2016.
Coşkun, Bekir “Göbeğini kaşıyan adam...”. http://www.hurriyet.com.tr/gobegini-
kasiyan-adam-6449176
Daşçıoğlu, Yılmaz, “Köprü Hürriyeti ve Bayrak”, Üsküdar, sayı 3, 2016.
Karakoç, Sezai, “Ötesini Söylemeyeceğim”, Şiirler III Şahdamar/Körfez/
Sesler, İstanbul, Diriliş Yayınları, 1990.
Özata Dirlikyapan, Jale, Kabuğunu Kıran Hikâye Türk Öykücülüğünde 1950
Kuşağı, İstanbul, Metis Yayınları, 2013.
Özel, Mustafa, “15 Temmuz’un Dünyaya Mesajı: Türkiye Yanaşma Devlet
Olmayacak”, Üsküdar, sayı 3, 2016.
Özel, Mustafa, “Paralel Eylemin Romanı”, Dergâh, sayı 319, 2016.
Ramazanoğlu, Yıldız, “Olumlu Hikâyemiz”, Türk Edebiyatı Hikâye Özel Sayısı,
sayı 514, 2016.
Süngü, Güray, “Gece”, İtibar, sayı 59, 2016.
Sürmelioğlu, Ali, “Gün Olur Asra Bedel Yahut Kalem Odur Vatana Feda”,
Karabatak, sayı 28, 2016.
Tosun, Necip, “Karakter: Yeni Bir Hayat Teklifi”, Modern Öykü Kuramı, İstanbul,
Hece Yayınları, 2014.
_______, “Vicdanı Olanlara: Vicdan Sızlar”, Dergâh, sayı 322, 2016
Tökel, Dursun Ali, “Darbeyi Yeni Gösterilenlerle Okumak”, Üsküdar, sayı
3, 2016.
“Her Yazar, Yazmak İstediği O Büyük Eserini Yazamadan Ölür”, Temmuz,
sayı 4, 2016.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com