You are here

Açıkta ve Isıtmasız Örtüaltı Koşullarında Muir ve Tudla Yediveren Çilek Çeşitlerinin Erken ve Geç Turfanda Dönemindeki Verimleri

Early and Late Season Yields of Two Everbearing Strawberry Cultivars, Muir and Tudla, in Normal Ecology and in Non-heated Greenhouse Conditions

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The experiment was carried out with two everbearing strawberry cultivars (Muir and Tudla) in 2004. Non-heated greenhouse conditions were evaluated for early and late season yields. In the experiment, average fruit weight, total yield per plant, pH, total soluble solid and total acidity contents were recorded. Although there was no statistical difference for their total yield of greenhouse and high tunnel inside greenhouse, the yield of both greenhouse conditions was significantly higher from the yield of plants grown in normal ecology for both cultivars. While the everbearing cultivars show two yield character in normal ecology, they give yield continuously in the greenhouse conditions in the Tokat ecology.
Abstract (Original Language): 
Araştırma, 2004 yılında Muir ve Tudla yediveren çilek çeşitleriyle yürütülmüştür. Isıtmasız sera şartları erken ve geç turfanda ürün yetiştirmek açısından değerlendirilmiştir. Çalışmada çilek çeşitlerinin ortalama meyve ağırlığı, bitki başına verim, pH değerleri, toplam suda çözünebilir kurumadde miktarı (TSKM) ve toplam (TA) asitlik değerleri belirlenmiştir. Her iki çeşitte de, bitki başına verim bakımından ısıtmasız sera ve sera içi tünel ortamları arasında önemli bir fark görülmezken her iki ortamın verim değerleri açıkta yetiştiriciliğe oranla çok yüksek olmuştur. Yediveren çeşitler Tokat ekolojik şartlarında açıkta çift ürünlük gösterirken, sera içindeki verim uygun sıcaklık ve güneş ışığı sağlandığı müddetçe kesintisiz olmuştur.

REFERENCES

References: 

Anonim, 2004a. FAO Statistical database. http://www.fao.org Anonim, 2004b. Tokat Sebze ve Meyve Hali. (Sözlü görüşmeler). Çekiç, Ç. Çalış, Ö., Güneş, M., Gerçekçioğlu, R., 2003. Çilek Yetiştiriciliğinde Kullanılan Bazı Malç Materyallerinin Hasat Sonrası Ortaya Çıkabilecek Mantari Hastalıkların Önlenmesi Üzerine Etkisi. I. Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu, s. 246-248, 23-25 Ekim 2003, Ordu. Çekiç, Ç., Gerçekçioğlu, R., Güneş, M., 2003. Bazı Yabancı Çilek Çeşitlerinin Tokat Ekolojisine Adaptasyonu. I. Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu, s. 221-225, 23-25 Ekim 2003, Ordu. Kaplan N., 1999. Güneydoğu Anadolu Bölgesine Uygun Çilek Çeşitlerinin Seçimi. III. Türkiye III. Bahçe Bitkileri Kongresi, 14-17 Eylül 1999, Ankara Kaplan N., Apaydın A., Özdemir C., 1999. Karadeniz Bölgesi şartlarında Bazı Örtü Sistemlerinin Çileğin Erkenci ve Toplam Verimi ile Kalite ve Karlılığı Üzerine Etkileri. Türkiye III. Bahçe Bitkileri Kongresi, 14-17 Eylül 1999, Ankara. Kaplan, N. 1990. Ülkesel Üzümsü Meyveler Araştırma Projesi Çilek Çeşit Adaptasyonu. Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Yayın No : 90-5. Diyarbakır. Kara, B.,1986. Ülkesel Üzümsü Meyveler Araştırma Projesi Çilek Çeşit Adaptasyonu. Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Yayın No : 2097. Diyarbakır. Konarlı, O. 1986. Ülkesel Üzümsü Meyveler Araştırma Projesi 1985 Yılı Koordinatör Raporu. Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, Yalova. Özbek, S. 1987. Genel Meyvecilik. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı No:31. Adana. Özgüven, A. I., Yılmaz C., 2003. Adana Koşullarında Bazı Kaliforniya Çilek Çeşitlerinin Adaptasyonu. I. Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu, s. 208-213, 23-25 Ekim 2003, Ordu Özkan, 1999. Bazı Çilek Çeşitlerinin Tokat Ekolojik Koşullarındaki Verim ve Kalite Kriterleri Üzerinde Araştırmalar. Türkiye III. Bahçe Bitkileri Kongresi, 14-17 Eylül 1999, Ankara Türemiş, N., Kaşka, N. 1995. Çileklerde Kol Bitkisi Üretimi Üzerine Ana Bitkilerin Üç Bölgede Farklı Tarihlerde Dikilmesinin Etkileri. Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi 19(6): 457-463. Ankara

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com