You are here

Tokat İli Erbaa ve Niksar Ovası Sebze Alanlarında Bulunan Meloidogyne incognita (Kofoid & White, 1919) (Nemata: Meloidogynidae) Irklarının Belirlenmesi

Determination of Meloidogyne incognita (Kofoid & White, 1919) (Nemata:Meloidogynidae) Races in Vegetable Fields in Erbaa and Niksar plains in Tokat

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Research was conducted to find out the races of Meloidogyne incognita (Kofoid & White, 1919) (Nemata: Meloidogynidae) in Erbaa and Niksar vegetable fields in Tokat in 2007-2008. For this purpose, 33 root knot nematode M. incognita populations were determinated. Races determined by the North Carolina host test. As a result, two races of M. incognita (race 1 and race 2) were found in 33 population. The ratio of race 1 was 87,8% while race 2 was 12,1%. Race 2 was only found in Erbaa plain.
Abstract (Original Language): 
Araştırma, 2007-2008 yıllarında Tokat ili Erbaa ve Niksar ovası sebze alanlarında bulunan kök ur nematodu Meloidogyne incognita (Kofoid & White, 1919) (Nemata: Meloidogynidae)’nın ırklarını saptamak amacıyla yürütülmüştür. Bu amaç için kök ur nematodu M. incognita’ya ait 33 populasyon incelenmiştir. Irklar “Kuzey Karolina Konukçu Testi”ne göre tespit edilmiştir. Sonuç olarak incelenen 33 populasyondan M. incognita’ya ait %87,8 oranında ırk 1, %12,2 oranında ırk 2 tespit edilmiştir. Irk 2’ye yalnızca Erbaa ilçesinde rastlanmıştır.

REFERENCES

References: 

Ağdacı, M. 1978. Güney Anadolu Bölgesi’nde Seralarda Yetiştirilen Kabakgillerde (Cucurbitaceae) Zarar Yapan Kök Ur Nematodu Türlerinin (Meloidogyne spp) Tespiti İle Zarar Dereceleri Ve Yayılış Alanları Üzerine Araştırmalar. T. C. Gıda tar. ve Hayv. Bak. Zir. Müc. ve Zir. Karant. Gn. Md., Adana Bölge Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Teknik Bülteni, No:47, Ankara, 56s.
Basım, E., Yardımcı, N., Arıcı, E., ve Sögüt, M. A., 2002. Isparta İlinde Sera Sebzelerindeki Bakteriyel, Viral Ve Fungal Hastalıklar İle Nematod Zararlılarının Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 6 (3): 92-105.
Cook, R. and Evans, K., 1987. Resistance and Tolarence. In: Principles and Practice of Nematode Control in Crop. Eds: B.R. Kerry, and R. H. Brown. Academic pres, Australia:179-220.
Decker, H. and Fritzsche, R., 1991. Resistenz von Kultupflanzen Gegen Nematoden. Akademie-verlag-Berlin.340 pp.
Davis, R. F. and May, O. L., 2005. Relationship Between Yield Potential and Percentage Yield Suppression Caused by The Southern Root-Knot Nematode in Cotton. Crop Sci. 45: 2312–2317.
Eisenback, D. E. and Triantaphyllou, H. H., 1991. Meloidogyne Species and Race. In:Manual of Agricultural Nematology,Ed. By: W.R. Nickle, Newyork, USA, Marcel Dekker Inc.191-250.
Elekçioğlu, İ. H., 1992. Untersuchungen Zum Auftreten und zur Verbreitung Phytoparasitärer Nematoden in den Landwirtschaftlichen Hauptkulturen des Ostmediterranen Gebietes der Türkei. (Doğu Akdeniz Bölgesi önemli kültür bitkilerindeki nematod türleri ve bölgedeki dağılışları üzerine araştırmalar) Plits, 10 (5), 120 pp.
Elekçioğlu, İ. H. and Uygun, N., 1994. Occurence and Distribution of Plant Parasitic Nematodes in Crash Crop in Eastern Mediterranean Region of Turkey, 9 th Congress of The Mediterranean Phytopathological Union, September 18-24, 1994, Kuşadası-Aydın-Türkiye, 409-410 pp.
Enneli, S. 1980. İç Anadolu Bölgesinde Yetiştirilen Domateslerde Zararlı Kök ur Nematodu (Meloidogyne incognita Chitwood)’nun Tanımı, Biyolojisi, Histopatolojisi ve Patojenitesi Üzerine Araştırmalar. A. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, Ankara, 129 s.
Hartman, K. M. and Sasser, J. N., 1985. Identification of Meloidogyne Species on The Basis of Differential Host Test and Perineal Pattern Morphology. In K.R., Barker, C.C., Carter and J.N., Sasser, eds, An Advanced Treatise on Meloidogyne, Vol 2, Methodology. North Carolina State University Graphics, Raleigh, NC, 69–77 pp.
Jepson, S. B. 1987. İdentification of Root Knot Nematodes. C.A.B. International, 265 pp.
Karssen, G. 2002. The Plant Parasitic Nematode Genus Meloidogyne Goldi, 1892 (Tylenchida) in Europe. Leiden, The Netherlands: Brill Academic Publishers.
Kaşkavalcı, G. ve Öncüer, C., 1999. Aydın İlinin Yazlık Sebze Yetiştirilen Önemli Bölgelerinde Bulunan Meloidogyne Goeldi, 1887 (Tylenchida; Meloidogynidae) Türlerinin Yayılışları ve Ekonomik Önemleri Üzerinde Araştırmalar. Türkiye Entomoloji Dergisi, 23(2): 149-160.
Khan, A. A. and Khan, M. W., 1991. Race Composition of Meloidogyne incognita and M. arenaria Population in Vegetable Field in Utar Pradesh. Supplement to Journal of Nematology, 23(4): 615-619.
Lamberti, F., 1978. Root Knot Nematodes in Italy. In: Roc. First IMP Res. Plann. Conf. on Root Knot Nematodes, Meloidogyne spp Region VII, Cario Egypt, 85 pp.
Mennan, S. 1996. Çarşamba ve Bafra Ovaları Yazlık Sebze Üretim Alanlarındaki En Yaygın Tür Olan M. incognita’nın Morfolojisi, Domatesteki Biyolojisi ve Kök ur Nematodları (Meloidogyne spp)’nın Ovalardaki Yayılışı ile Bulaşıklık Oranları Üzerinde Araştırmalar. O.M.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Samsun, 63 s.
Mennan, S. ve Ecevit, O., 2001. Bafra ve Çarşamba Ovaları’ndaki Bazı Meloidogyne incognita (Nemata ; Heteroderidae) Popülasyonlarının Irk Tespiti. Türkiye Entomoloji Dergisi, 25(1): 33-39.
Netscher, C. and Sikora, R. A., 1990. Nematode Parasites on Vegetables. In: M., Luc, R.A., Sikora, andJ., Bridge, (eds). Plant Parasitic Nematodes in Subtropical and Tropical Agriculture. C.A.B. International, 231-283 pp.
Pehlivan, E. ve Kaşkavalcı, G., 1992. Sanayi Domatesi Üretim Alanlarında Kök Ur Nematodlarının (Meloidogyne spp.) Yayılışı ve Bulaşıklık Oranı Üzerine Araştırmalar. SWandom Çalışma Raporu, Yayın No:6, 61-68.
Reddy, P. P., 1986. Analysis of Crop Losses in Certain Vegetables Due to Meloidogyne incognita. International Nematology Network Newsletter,3, 3-5.
Sasser J. N. and Carter, C. C., 1985. An Advanced Treatise on Meloidogyne, Vol: 1, Biology and Control. North Carolina State Un. Graphics.
Siddiqi, M. R., 2000. Tylenchida Parasites of Plants and Insects. CABI publishing. CAB International, Wallingford, UK.
Söğüt, M. A. ve Elekçioğlu, İ. H., 2000. Akdeniz Bölgesi’nde Sebze Alanlarında Bulunan Meloidogyne Goeldi, 1892 (Nemata : Heteroderida) Türlerinin Irklarının Belirlenmesi. Türkiye Entmoloji Dergisi., 24(1): 33-40.
Taylor, D. P. and Netscher, C., 1974. An Improved Technique for Preparing Perineal Patterns of Meloidogyne spp. Nematologica, 20 : 268-269.
Thorne, G., 1961. Principles of Nematology. Mc Graw-Hill Book Company, Inc. Newyork, Toronto, London.553 pp.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com