You are here

Standartlaştırılmış Yağış İndeksi İle Seyfe Gölünün Kuraklık Dönemlerinin Belirlenmesi

Determination of Drought Periods for Seyfe Lake by Standardized Precipitation Index

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In the study, meteorological drought depending on precipitation of Seyfe Lake in past years has been examined. The occurrence of drought of Seyfe Lake in case of the first Period (1975-1991) and the second period (1992-2008) has been analyzed by using the Standardized Precipitation Index (SPI) method. The results of the analysis, the drought values of the first period and the second period showed that different from each other. The values of the second period mild drought during all dry periods (3, 6, 12 and 24 months) increasing the compared to the first period showed itself in various intensities. However; normal humidity severity is observed to decrease from 1st Period to 2nd Period. The occurrences drought of the severe and very severe in both periods in terms of short and long periods of time showed that the minimum values. These values show that water stress will increase in the coming years Kırşehir Province. In this respect, taking of the necessarydrought measures are an important issue.
Abstract (Original Language): 
Çalışmada, Seyfe Gölü’nün geçmiş yıllardaki yağışa bağlı olarak ifade edilen meteorolojik kuraklığın irdelenmesi amaçlanmıştır. Standartlaştırılmış Yağış İndeksi (SPI) yöntemi kullanılarak, Seyfe Gölü kuraklık oluşumları 1. Dönem (1975–1991) ve 2. Dönem (1992–2008) halinde analiz edilmiştir. Analiz sonuçları, birinci dönem ile ikinci dönem kuraklık değerlerinin birbirlerinden farklı olduğunu göstermiştir. 2. Dönem hafif kuraklık değerleri tüm kurak dönemlerde (3, 6, 12 ve 24 aylık) 1. Döneme göre artarak çeşitli şiddetlerde kendini göstermiştir. Buna karşın normal nem şiddetinin 1. Dönemden 2. Döneme doğru azaldığı görülmüştür. Şiddetli ve çok şiddetli kuraklık oluşumları her iki dönemde de kısa ve uzun dönemler açısından minimum değerler göstermiştir. Bu değerler Kırşehir İlinin önümüzdeki yıllarda su stresinin artacağını göstermektedir. Bu açıdan gerekli kuraklık önlemlerin alınması önemli bir konudur.

REFERENCES

References: 

Anonim, 2009. Seyfe Gölü Acil Eylem Planı. Seyfe Kurak Alanı Göl Oluyor Projesi, Kırşehir.
DSİ, 2008.
http://www.dsi.gov.tr/iby/iby_cozum_oneri.htm
DSİ, 2009. Seyfe Gölü Su Seviye Ölçüm Verileri (2001-2008). Kırşehir DSİ Bölge Şube Müdürlüğü, 2009. Kırşehir.
DMİ, 2009. Kırşehir (Merkez) İklim İstasyonu Yağış, Sıcaklık, Buharlaşma Verileri (1975-2008). DMİ Genel Müdürlüğü, 2009, Ankara.
Guttman, N.B., 1999. Accepting the Standardized Precipitation Index: A Calculation Algoritm, Journal of the
American Water Resources Association, Vol.35, No.2, pp.311-322.
Hınıs, M.A., 2008. Standart Yağış İndeksi İle Konya’nın Geçmişten Günümüze Kuraklık Değerlendirmesi. Konya Kapalı Havzası Yeraltı Suyu ve Kuraklık Konferansı, 11-12 Eylül 2008, Konya, 238-245.
Kıymaz, S., 2009. Seyfe gölü sulak alanı ve su kaynakları yönetimine ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri. Journal of New World Sciences Academy 5 (2):174-185.
Kömüşçü, A.Ü. Erkan, A. Turgu, E., 2002. Normalleştirilmiş Yağış İndeksi Metodu (SPI) ile Türkiye’de Kuraklık Oluşum Oranlarının Bölgesel Dağılımı. DMİ Genel Müdürlüğü Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Yayını, 2002, Ankara.
Mckee T.B, Doesken N.J, Kleist J., 1993 The Relationship of Drought Frequency and Duration to Time Scales.
Standartlaştırılmış Yağış İndeksi İle Seyfe Gölünün Kuraklık Dönemlerinin Belirlenmesi
102
8th Conference on Applied Climatology, 17-22 January 1993, Anaheim, CA, 179-184.
Mckee, T.B, Doesken N.J., Kleist, J., 1995. Drought Monitoring with Multiple Time Scales, American Meteorological Society, Proceeding of The 9th Conference on Applied Climatology, 15-20 January 1995, Boston, 233-236.
Palmer, W.C., 1965. Meteorological Drought, Research Paper No. 45. United States Department of Commerce,
Weather Bureau.
Sırdaş, S. Şen S., 2003. Meteorolojik kuraklık modellemesi ve türkiye uygulaması. İTÜ Dergisi/d Mühendislik 2, 95-103.
Thom, H.C.S., 1958. A Note on the Gamma Distribution, Monthly Weather Review, 86 (4): 117-122.
Tonkaz, T. Çetin, M., 2005. Şanlıurfa’da Kuraklık Şiddetinin Standardize Yağış İndisi (SPI) ile Belirlenmesi ve Kuraklık Gidiş Analizi. GAP IV. Tarım Kongresi, 21-23 Eylül 2005, Şanlıurfa.
Topçuoğlu, K. Pamuk Mengü, G. Anaç, S., 2008. Ege Bölgesi Meteorolojik Kuraklık Analizi. Konya Kapalı Havzası Yeraltı Suyu ve Kuraklık Konferansı, 11-12 Eylül 2008, Konya, 175-184.
Türkeş M., 1996. Spatial and temporal analysis of annual rainfall variations in Turkey. International Journal of Climatology, 16, 1057-1076.
Türkeş, M., 1999. Vulnerability of Turkey to Desertification With Respect to Precipitation and Aridity Conditions. Tr. J. of Engineering and Environmental Science 23 , 363 – 380. Tübitak.
Türkeş, M., 2007. Orta Kızılırmak Bölümü güney kesiminin (Kapadokya Yöresi) iklimi ve çölleşmeden etkilenebilirliği (Climate of southern part of the Middle Kızılırmak Sub-Region (Cappadocia District) and its vulnerability to desertification). Ege Üniversitesi Coğrafya Dergisi 14: 75-99.
Türkeş, M. ve Erlat, E., 2005. Climatological responses of winter precipitation in Turkey to variability of the North Atlantic Oscillation during the period 1930-2001. Theoretical and Applied Climatology 81: 45-69.
WMO, 1997. Extreme Agrometeorological Events, CagM-X Working Group, Geneva.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com