You are here

Çok Amaçlı Tarım Robotunun Geliştirilmesi

Development of Multi-Purpose Agriculture Robot

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Use of robots in agricultural activities provides efficient production and better well-being of farmers while reducing human force. needed sensors, cameras and motors to make the agricultural robot able to move itself without damaging to the plants in the rows of fields are tested in the laboratory. Without damaging the plant between rows of plants in fields developed agricultural robot in order to be able to move itself, sensors, cameras and motors needed were made laboratory tests. Motor speed control, forward-backward and right-left orientation functions, the optimum number of needed sensors and their placements were determined. During the movement, signed plants are identified with real time image processing. In case of mounting additional mechanisms, the robot will be able to perform different agricultural applications, such as disease detection, weed detection and, pesticide.
Abstract (Original Language): 
Robotların tarımsal faaliyetlerde kullanımı insan iş gücünü azaltırken, çiftçi refahını, üretimin daha verimli ve kaliteli yapılmasını sağlamaktadır. Geliştirilen tarım robotunun tarlada bitki sıra aralarında bitkilere zarar vermeden kendi kendine hareket edebilmesi amacıyla, gerekli olan sensör, kamera ve motorların laboratuvar testleri yapılmıştır. Motor hız kontrolü, ileri-geri ve sağa-sola yönelme fonksiyonları, algoritmalarda kullanılması gereken optimum sensör sayıları ve yerleşimleri belirlenmiştir. Hareket esnasında gerçek zamanlı görüntü işleme ile işaretli bitkileri ayırt edilebilmektedir. Tarım robotu, üzerine yapılacak ilave mekanizmalar ile hastalık tespiti, yabancı ot tespiti ve ilaçlama gibi tarımsal işlemleri yapabilecektir.

REFERENCES

References: 

Amos A ve Ruckelshausen A (2014). BoniRob - Autonomous Mobile Platform for Phenotyping Applications. Phenodays 2014, 29.-31.Oct., Beaune, FR
Biber P Weiss U Dorna M and Albert A (2012). Navigation System of the Autonomous Agricultural Robot “BoniRob”. http://www.cs.cmu.edu/~mbergerm/agrobotics2012/01Biber.pdf, (Erişim Tarihi: Mayıs 2016).
Çamoğlu D (2015). Bilgisayar Kontrollü Robotik. Dikeyeksen Yayınları, İstanbul.
Erdoğdu, S., 2009. Karmaşık Algoritmaların Gerçek Zamanlı Gömülü Sistemlerde Gerçeklenmesi. 4. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu - UYMS'09, İstanbul.
Emmi L Gonzalez-de-Soto M Pajares G and Gonzalez-de-Santos P (2014). New Trends in Robotics for Agriculture: Integration and Assessment of a Real Fleet of Robots. Hindawi Publishing Corporation The Scientific World Journal. Volume 2014, Article ID 404059, 21 pages. http://dx.doi.org/10.1155/2014/404059, (Erişim Tarihi: Mayıs 2016).
Kyriakopoulos K.J and Loizou SG (2006). Section 2.4 Robotics: Fundamentals and Prospects, pp. 93-107, of Chapter 2 Hardware, in CIGR Handbook of Agricultural Engineering Volume VI Information Technology. Edited by CIGR-The International Commission of Agricultural Engineering; Volume Editor, Axel Munack. St. Joseph, Michigan, USA: ASABE.
Pedersen SM Fountas S and Blackmore S (2008). Agricultural Robots – Applications and Economic Perspectives. http://cdn.intechopen.com/pdfs-wm/5324.pdf, (Erişim Tarihi: Mayıs 2016).
Skramstad JD (1999). Evaluation of Hand Lay-Up and Resin Transfer Molding in Composite Wind Turbine Blade Manufacturing. Montana State University-Bozeman, pp:27-28. http://www.montana.edu/composites/documents/Jon%20Skramstad%20thesis.pdf, (Erişim Tarihi: Mayıs 2016).
Taşdemir Ç (2011). Gömülü sistemlere giriş için güzel bir oyuncak: Arduino. http://coskuntasdemir.net/gomulu-sistemler/gomulu-sistemlere-giris-icin-..., (Erişim Tarihi: Mayıs 2016).
Tekin A ve Değirmencioğlu A (2010). Tarımsal Bilişim: İleri Tarım Teknolojileri. Akademik Bilişim’10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri. 10 - 12 Şubat 2010, Muğla.
Weiss U and Biber P (2011). Plant detection and mapping for agricultural robots using a 3D LIDAR sensor. Robotics and Autonomous Systems, 59: 265–273.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com