You are here

21.Yüzyılda Girişimcinin Yeni Özelliği: Duygusal Zeka

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
One of the factors for a country to develop are the entrepreneurs that are functioning as locomotives. Successful entrepreneurship acts are getting more important to reach prosperity and rich in a country’s economy, to increase wealth sources and to find a solution to unemployment. In addition to this, management world that changes continually makes entrepreneurs to be harmonious to this change. Conditions are like the ones as Andy Grove defined “adapt or die”. Rationality in entrepreneurship acts is not enough any more for entrepreneurs that want to make their life continuous and so they need different point of views. In this process, we see emotional intelligence meaning ‘using the emotions intelligently’ as an important personality character of entrepreneurs.
Abstract (Original Language): 
Bir ülkenin kalkınmasında lokomotif görevi üstlenen faktörlerden birisi girisimcilerdir. Basarılı girisimcilik eylemleri ilgili ülkenin ekonomik yapısında refaha ve zenginlige ulasmada, zenginlik kaynaklarını çogaltmada ve issizlige bir çözüm olmak üzere gittikçe daha fazla önem kazanmaktadır. Bununla birlikte sürekli degisen isletme çevresi girisimcileri bu degisime uyumla karsı karsıya bırakmıstır. Andy Grove’un ifadesiyle “ya uy ya öl” kosulları mevcuttur. Yasamını sürekli kılmak isteyen girisimciler için artık isletme eylemlerinde rasyonellik tek basına yeterli olmamakta ve farklı bakıs açılarına ihtiyaç duymaktadırlar. “Duyguların akıllıca kullanımı” anlamındaki duygusal zeka, bu süreçte girisimcilerin en önemli kisisel özelligi olarak karsımıza çıkmaktadır.

REFERENCES

References: 

ACAR, Füsun; (2002), “Duygusal Zeka ve Liderlik”, Erciyes Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:12.
ARICIOGLU, M. Atilla; (2002), “Yönetsel Basarının Degerlemesinde Duygusal
Zekanın Kullanımı”, Akdeniz
İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı:4.
ALPKAN, Lütfühak vd.; (2006), “Girisimcilik Hisleriyle Girisimcilik Potansiyeli
Arasındaki
liski: Gebze ve Civarındaki Girisimciler Üzerine Bir Saha Arastırması”, http//:
www.emu.edu.tr/bildiri_23 (27/11/2006 tarihinde internetten alınmıstır)
BOZKURT, Rüstü; (2006), “Etkin Girisimci Öngörme ve Önlem Alma Disiplini
Olandır”, Ekonomik Forum Dergisi, Temmuz 2006.
ÇAKAR, Ulas ve ARBAK, Yasemin; (2004), “Modern Yaklasımlar Isıgında Degisen
Duygu-Zeka İliskisi ve Duygusal Zeka”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, Cilt:6, Sayı:3.
CROSS, Bernadette ve TRAVAGLIONE, Anthony; (2003), “The Untold Story: Is
The Entrepreneur Of The 21st Century Defined By Emotional Intelligence?” , The
International Journal of Organizational Analysis, Vol.11, No.3.
DÖM, Serpil; (2006), Girisimcilik ve Küçük
sletme Yöneticiligi,
http//:www.uzak.mersin.edu.tr/hab268/bolum1.pdf (25/11/2006 tarihinde internetten alınmıstır)
ERDEM, Ferda; (2001), “Girisimcilerde Risk Alma Egilimi ve Belirsizlige Tolerans
9liskisine Kültürel Yaklasım”, Akdeniz
İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı:2.
FORD-MARTIN, Paula; “Emotional Intelligence”, Encyclopedia of Psychology,
http//:www.FindArticles.com (27/11/2006) tarihinde alınmıstır)
GÜNEY, Salih; (2000), Davranıs Bilimleri, Nobel Yayınevi, Ankara.
KAUFHOLD, John A.; (Summer 2005), “ Analysis of The Emotional Intelligence
Skills and Potential Problem Areas of Elementary Educators”, Education,
http//:www.FindArticles.com (27/11/2006) tarihinde alınmıstır)
KEMPER, Cynthia L.; (October 1999), “ EQ vs. IQ- Emotional Intelligence,
Intelligence Quotient” , Communication World, http//:www.FindArticles.com (27/11/2006)
tarihinde alınmıstır)
LAÇ9NER, Vedat; (2006), “Mobbing (9syerinde Psikolojik Taciz)” , The Journal of
Turkish Weekly, http//:www. Turkishweekly.net (14/11/2006 tarihinde internetten alınmıstır)
McGARVEY, Robert; (July 1997), “Final Score- Emotional Intelligence
Quotient”, Entrepreneur, http//:www.FindArticles.com (27/11/2006) tarihinde alınmıstır)
ÖZKALP, Enver ve CENG9Z, Aytül A.; (2003), İsyerinde Duygular ve
Yönetimi”, 11. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Afyon Kocatepe Üniversitesi
İ.İ.B.F.
STINE, Jean Marie; (September 2001), “Super Brain Power- Excerpt”, Black
Enterprise, http//:www.FindArticles.com (27/11/2006) tarihinde alınmıstır)
THOMAS, Manya Arond, (September-October 2004), “Understanding Emotional
Intelligence Can Help Alter Problem Behavior”, Physician Executive,
http//:www.FindArticles.com (27/11/2006) tarihinde alınmıstır)
URAL, Ayhan; (2001), “Yöneticilerde Duygusal Zekanın Üç Boyutu”, Dokuz Eylül
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:3, Sayı:2.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com